ČESTITAMO $$FirstName$$

Uspešno ste registrovali demo račun za trgovanje na svetskom finansijskom tržištu.

Vaši podaci za pristup demo platformi za trgovanje su:

Korisničko ime: $$NewAccountName$$

Lozinka: $$NewAccountPassword$$

Sada ste na pola puta do uspeha!

Počnite da trgujete odmah!

Popunite odmah formu za registraciju realnog računa klikom na dugme ispod i počnite da trgujete!