Specijalni bonus za sigurno i profitabilno investiranje na svetskom finansijskom tržištu.

FXLider kao lider u inovacijama uvodi potpuno novi koncept pružanja podrške svojim klijentima u cilju što profitabilnijeg investiranja. Uz neverovatne Kredit Bonuse klijenti FXLider-a dobijaju mogućnost da uđu u svet investicija sa uvećanim kapitalom kao nikada do sada!

Kredit Bonus je ograničen budžetom! 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte našu podršku na:

Uslovi za kredit:

  1. Kredit bonus će biti dodat na Vaš nalog nakon verifikacije dokumenata/depozita.
  2. Kredit bonus ne može da se izgubi (ukoliko iznos minusa na otvorenim pozicijama dostigne vrednost vašeg uloga, kredit se automatski otkazuje). Klijent dobija STOP OUT kada se kapital izjednači sa iznosom kredita.
  3. Da bi kredit bonus postao deo Vašeg kapitala, morate istrgovati minimalno 0,10 lot na osnovnom instrumentu za svaki EUR ili USD, pri čemu hedž pozicije ne ulaze u obračun, već samo trgovina u jednom smeru (samo BUY ili SELL).
  4. Ukoliko klijent dobije STOP OUT pre nego što istrguje svoj bonus, uslovno po odobrenju brokera i na osnovu sledećeg depozita, obračun trgovanja se neće poništiti.
  5. Kada ispunite zahtevani obim trgovanja od 0,10 lot za svaki EUR ili USD kredit bonusa, on će automatski biti pretvoren u Vaš kapital.
  6. U sledećim zemljama bonus je moguć samo ukoliko je depozit poslat bankarskom doznakom: Indonezija, Vijetnam, Kina, Pakistan, Ukrajina, Obala Slonovače, Bangladeš, Rusija i Egipat.
  7. Kredit bonus je ograničen budžetom kompanije, molimo, kontaktirajte našu podršku, da bi ste ga rezervisali.
  8. Kredit bonus se može otkazati u bilo kom trenutku u skladu sa politikom kompanije.
  9. Ukoliko klijent odluči da povuče sredstva u većem iznosu od ostvarenog profita, kredit bonus će biti otkazan.
  10. Iznosi bonusa su podložni promenama i mogu biti manji ili veći, tokom radnog vremena finansijskog tržišta, o čemu Fortrade Ltd London samostalno odlučuje i blagovremeno obaveštava zainteresovana lica.