FXLider svima koji žele da se oprobaju i iskuse trgovanje na svetskom finansijskom tržištu nudi priliku da se prijave za 50€ specijalno namenjenih za trening i trgovanje i na taj način, bez rizika, osete realno tržište.

Za 50€ za trgovanje važe sledeći uslovi:

  1. 50€ za trgovanje je namenjeno isključivo za sticanje iskustva i trening na globalnom finansijskom tržištu
  2. 50€ za trgovanje i profit se mogu podići sa računa ukoliko je istrgovan 0,1 lot za svaki EUR ovog bonusa
  3. Trgovanje sa 50€ je vremenski ograničeno na 30 dana
  4. Iznosi bonusa su podložni promenama i mogu biti manji ili veći, tokom radnog vremena finansijskog tržišta, o čemu Fortrade Ltd London samostalno odlučuje i blagovremeno obaveštava zainteresovana lica.
UZMITE 50€ ZA TRGOVANJE OVDE