Fortrade withdrawing funds

Da bi se ubrzao proces povlačenja sredstava, molimo da nam pošaljite skenirani obrazac na našu e-mail adresu:

[email protected]

Da bi bili sigurni da je povlačenje uspešno obrađeno, pročitajte sve informacije koje slede i proverite da li je obrazac pravilno popunjen pre nego što nam ga pošaljete.

Fortrade Politika povlačenja sredstava

Fortrade ima striktnu politiku u vezi novčanih transakcija, klijenti su u obavezi da uzimaju depozite i povlače sredstva od poznatog izvora u njihovo ime. Politika kompanije je da se novac vrati na isti način na koji su sredstva dobijena i na račun sa kog je novac primljen.

Koliko vremena je potrebno da se obradi zahtev za povlačenje?

Svi zahtevi se obrađuju u roku od tri radna dana od strane Fortrade . Imajte na umu da može biti potrebno i do 15 dana da kljenti prime sredstva sa kreditne kartice ili procesora plaćanja, Fortrade ne može da garantuje kada će ta sredstva biti doznačena na Vaš račun.

Uplate sa kreditnih kartica

Uplate sa kreditnih kartica mogu se povući samo ako su sredstva deponovana u prethodnih 6 meseci i ograničena su na originalni iznos depozita. Svako povlačenje nakon perioda od 6 meseci ili profit od uplate sa kreditnih kartica moraju da budu u skladu sa dole navedenim alternativnim metodama povlačenja.

Klijenti koji treba da povuku profit deponovan putem kreditne / debitne kartice.

Povlačenja sredstava deponovoanih putem debitne ili kreditne kartice su ograničena od strane izdavaoca kartice, a ne mogu biti veća od originalnog iznosa. Isplata u iznosu koji premašuje prvobitni depozit se može povući tako što će obezbediti alternativni metod isplate:

DoznakaPreuzmite obrazac za povlačenje sredstava, popunite ga detaljima Vašeg bankovnog računa i pošaljite ga na email [email protected].

Skrill: pošaljite email na [email protected] sa traženim iznosom za povlačenje/isplatu i e-mail adresu Skrill računa na koji želite da se prenese iznos.

NETELLER: pošaljite email [email protected] sa traženim iznosom za povlačenje/isplatu i ID NETELLER računa na koji želite da se prebaci iznos.

Procedura i prioritet u povlačenju sredstava

  1. Kreditna/debitna kartica –podneti zahtevi za povlačenje, bez obzira na zahtevani način povlačenja, biće obrađeni do ukupnog iznosa deponovanog ovom metodom.
  2. Doznake ili E-wallet isplate će se koristiti kada svi depoziti kreditne / debitne kartice budu u potpunosti vraćeni.

Svi zahtevi za podizanje novca obrađuju se u valuti u kojoj je depozit prvobitno odrađen. Ukoliko se valuta depozita razlikuje od valute transfera, Fortrade će iznos transfera prebaciti u valutu prenosa po važećem kursu.

Minimalni limit povlačenja

Bankovni transfer: Nema minimuma/primenjuju se naknade
Takse međunar. telegrafskog prenosa (TT): Nema minimuma/primenjuju se naknade
Kreditne kartice: $50
E-wallet: Nema minimuma

Naknade

Takse međunar. telegrafskog prenosa (TT): do £15
Bnakovna doznaka: do £15