Hvala na zahtevu za povlačenje sredstava.

Preuzmite obrazac za povlačenje sredstava, popunite ga detaljima Vašeg bankovnog računa i pošaljite ga na email support@fortrade.com.