TP broj / korisničko ime Valuta Datum Tip računa
DEMOREAL