Kako biste ubrzali proces povlačenja sredstava, pošaljite nam potpisan i skeniran formular za podizanje na našu email adresu backoffice@fxlider.com.

Da biste proces podizanja novca učinili brzim i uspešnim, molimo Vas pročitajte sve dole navedene informacije i tačno popunite ceo formular pre nego što ga pošaljete nama.

1. Ukoliko niste završili proces verifikacije dokumenata, to ćete morati da obavite pre nego što budemo mogli da pristupimo procesu obrade Vašeg zahteva za podizanje novca. Zato Vas molimo, da nam pošaljete sva potrebna dokumenta pre nego što nam pošaljete zahtev za podizanje novca.

2. Novac možete podići samo na isti način na koji ste i uplatili depozit osim u sledećim slučajevima:

a) Iznos koji je uplaćen kreditnom karticom u poslednjih 6 meseci, se može podići na istu karticu. Nakon isteka 6 meseci, uplaćeni iznos se može podići putem bankovne doznake ili putem Skrill-a
b) Iznos koji je uplaćen Gift (Poklon) karticom se može podići putem bankovne doznake ili putem Skrill-a
c) Ostvareni profit se može podići samo putem bankovne doznake ili putem Skrill-a

3. Svi zahtevi za podizanje sredstava se od strane Fortrade-a procesiraju u roku od 3 radna dana. Molimo Vas imajte u vidu da može proći do 15 dana da klijent primi novac, u zavisnoti od tipa kreditne kartice i banke, Fortrade ne može da garantuje kada će novac biti vidljiv na računu.

4. Minimalni iznos koji možete podići putem bankovnog transfera je 150 USD. Ukolko želite da podignete manje, Vaša suma koju želite da podignete će biti umanjena za 50 USD.

5. Minimalni iznos koji možete podići na kreditnu karticu (u period od 6 meseci od uplate) je 50 USD. Za povlačenje manjih iznosa se može koristiti samo Skrill.

6. Za prebacivanje novca bankovnim transferom, molimo ukucajte tačno sve podakte o banci. Molimo Vas da proverite podatke sa Vašom bankom i tačno ih ukucajte onako kako Vam ih je banka dala.

$$WithdrawalInfo$$
Želim da zatvorim svoj račun

Potpis ________________