Globalna finansijska tržišta 2017-12-31T11:16:52+00:00

TEL: +381 11 7158 258

TRGUJTE NA NAJVEĆEM SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU!

Dnevni obrt tržišta 5,5 triliona dolara!

Besplatno DEMO trgovanje

Trgujte valutnim parovima, robama, zlatom, naftom, akcijama najvećih svetskih kompanija i indeksima.

Sa depozitom od samo 100€ i uz polugu od 1:200, kontrolišete investicije u visini od 20.000€

  • Besplatan demo račun sa 100.000€
  • Virtuelni novac za vežbu
  • Počnite da trgujete na svetskom tržištu

Da biste započeli trgovanje popunite formu i počnite da zarađujete

Ugovori za razliku u ceni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. Fortrade ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uveravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.