За платформа

CopyTrade е нов облик на тргување кој искуството во тргувањето го чини потполно. Со друштвената мрежа за тргување се станува едноставно. Не морате да имате искуство во тргувањето за да бидете успешни.

Моментално најновите тргувања на нашата друштвена мрежа. Можете да ги следите моменталните тргувања на сите трговци од нашата мрежа, најдобрите трговци или трговците кои Вие ги следите. Тука ќе видите со што одреден трговец тргува и како со еден клик можете да го ископирате неговото тргување.

Топ трговците,односно нашите најдобри трговци во изминатиот месец,како и нивниот процент на успешност-колку проценти на остварен профит во однос на загуба во претходниот месец.

Центар на внимание-трговецот кој моментално во реално време остварува најдобар резултат во тргувањето како и неговиот просечен учинок во претходниот месец.

Видео обука

Live copy trade

Пријавете се на платформата

Пријавете се на платформата со кликнување на копчето.

Пријавете се на платформата