Успешно потполнет прашалник

//Успешно потполнет прашалник
Успешно потполнет прашалник2017-12-31T11:10:53+00:00

Ви благодариме што го потполнивте прашалникот.

Прашалникот е успешно примен и сега се обработува во нашиот систем.