Ви благодариме за дозволата за споделување на податоците за Вашиот акаунт

//Ви благодариме за дозволата за споделување на податоците за Вашиот акаунт
Ви благодариме за дозволата за споделување на податоците за Вашиот акаунт2018-08-08T14:32:59+00:00

Вашите ифнромации за сметка и/или пренос на документи од вашата Fortrade UK на вашата Fortrade Belarus беше обработена. Ќе бидете известени преку е-маил кога трансферот ќе биде завршен.

Ви благодариме.