За да се забрза процесот на повлекување на средства, Ве молиме да ни доставите скениран образец на нашата e-mail адреса:

[email protected]

Да би биле сигурни дека повлекувањето е успешно обработено, прочитајте ги сите информации кои следат и преверете дали образецот е правилно потполнет пред да ни го пратите.

Fortrade Политика за повлекување на средства

Fortrade има стриктна полтика во врска со парични трансакции, клиентите се обврзуваат да прават депозити и повлекуваат средства од познат извор во нивно име. Политика на компанијата е парите да се вратат на исти начин како што се и добиени и на сметка од која парите се примени.

Колку време е потребно за да се обработи барање за повлекување на пари?

Сите барања се обработуваат во рок од три работни денови од страна на Fortrade. Имајте на ум дека може да бидат потребни и до 15 дена за да на клиентот му легнат на сметка парите, Fortrade не може да гарантира кога тие средства ќе бидат на Вашата сметка.  

Уплата со кредитни картички

Уплатите со кредитни картички можат да се повлечат само ако средствата се депонирани во претходните 6 месеци и ограничени се на оригиналниот износ на депозитот. Секое повлекување после периодот од 6 месеци или профит од уплата со кредитни картички мораат да бидат во склад со доле наведените алтернативни методи на повлекување.Клиенти кои треба да повлечат профит депониран по пат на кредитна/дебитна картичка.

Повлекувањето на средствата депонирани по пат на дебитна или кредитна картичка се ограничени од страна на издавачот на картичката, а не ми можеле да бидат поголеми од оригиналниот износ. Исплатата чиј износ го надминува првобитниот депозит може да се повлече така што ќе се обезбеди алтернативен метод на исплата:

Дознака: Превземете го образецот за повлекување на средства, пополнете го со податоци од Вашата банкарска сметка и испратете го на е-маил [email protected].

Skrill: испратете меил на [email protected] со бараниот износ за повлекување/исплата и меил адресата од  Skrill сметката на која сакате да се пренесе износот.

NETELLER: испратете  меил на [email protected]  со бараниот износ за повлекување/исплата и ID од NETELLER сметката на која сакате да се префрли износот

Процедура и приоритет при повлекување на средства

  1. Кредитна/дебитна картичка – се поднесува барање за повлекување без разлика на кој метод, повлекувањето ќе биде обработено од вкупниот износ кој бил депониран преку истиот метод
  2. Дознака или E-wallet исплата ќе се користи кога сите депозити од кредитни/дебитни картички ќе бидат во потполност вратени..

Сите барања за подигање пари се обработуваат во валутата во која депозитот бил првобитно направен. Доколку валутата на депозитот се разликува од валутата во трансферот, Fortrade ќе го префрли износот на трансферот во валутата од преносот по важечкиот курс.

Минимален лимит за повлекување

Банкарски трансфер: Нема минимум/ се применуваат надоместоци

Банковен трансфер: Нема минимум/се применуваат надоместоци

Такса на меѓунар. Телеграфски пренос (TT): Нема минимум/се применуваат надоместоци

Кредитни картички: $50

E-wallet: Нема минимум

Надоместоци

Такса на меѓунар. Телеграфски пренос (TT) до £15

Банковна дознака до £15