FXLider обезбедува CFD тргување со фјучерси. Сите термински договори се со рок на достасување. Со цел да овозможи постојано тргување за нашите ценети трговци, FXLider го променува истечениот договор со нов договор и нова цена пред истекот на секој фјучерс договор.

CFD Rollover датуми / Време:

Symbol Current Contract Rollover date Next Contract
NIKKEI225 Jun 2017 (SSIM7) 04-Jun-17 Sep 2017 (SSIU7)
S&P500 Jun 2017 (ESM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (ESU7)
NASDAQ100 Jun 2017 (NQM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (NQU7)
DJ30 Jun 2017 (YMM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (YMU7)
CAC40 Jun 2017 (FCEM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (FCEN7)
DAX30 Jun 2017 (FDXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FDXU7)
FTSE100 Jun 2017 (FFIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FFIU7)
IBEX35 Jun 2017 (MFXIM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (MFXIN7)
RUSSELL2000 Jun 2017 (TFM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (TFU7)
DJEURO50 Jun 2017 (FESXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FESXU7)
FTSEMIB Jun 2017 (SPMIBH7) 11-Jun-17 Sep 2017 (SPMIBU7)
ASX200 Jun 2017 (APM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (APU7)
OMX30 Jun 2017 (OMXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (OMXN7)
SMI Jun 2017 (FSMIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FSMIU7)
AEX25 Jun 2017 (AEXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (AEXN7)
CrudeOIL Jul 2017 (CLN7) 18-Jun-17 Aug 2017 (CLQ7)
Dollar Index Jun 2017 (DXM7) 18-Jun-17 Sep 2017 (DXU7)
Brent Oil Aug 2017 (LCOQ7) 25-Jun-17 Sep 2017 (LCOU7)
Natural Gas Jul 2017 (NGN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (NGQ7)
Heating Oil Jul 2017 (HON7) 25-Jun-17 Aug 2017 (HOQ7)
Gasoline Jul 2017 (RBN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (RBQ7)
Corn Jul 2017 (ZCN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZCU7)
Soybeans Jul 2017 (ZSN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (ZSQ7)
Wheat Jul 2017 (ZWN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZWU7)
Sugar no.11 Jul 2017 (SBN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (SBV7)
Platinum Jul 2017 (PLN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (PLV7)
Copper Jul 2017 (HGN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (HGU7)
HSI Jun 2017 (HSIVM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (HSIVN7)
CNA50 Jun 2017 (CNM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (CNN7)
  • Ако постојат значајни разлики помеѓу цената на договорите, се прилагодуваат према каматата на вашиот налог, па ако постои разлика во цена тоа нема да влијае на профитот и на загубата. На овој начин нема да има значително влијание на нето добивката или загубата.
  • Сите трговци кои ќе отворат CFD сметки во времето на зрелост, ќе видат прилагодување на цената како кредитна или дебитна. Покрај тоа, сите постоечки условени наредби (стоп или лимит) да се активираат на почетокот на новото тргување ќе бидат извршена во рамките на новата пазарна цена.
  • Сите трговци кои не сакаат да бидат изложени на прилагодување на цената да ја затворат својата сметка пред рокот, а потоа да отворат нова.
  • Слободно можете да не контактирате за повеќе инаформации за CFD и Forex тргувањето.