FXLider обезбедува CFD тргување со фјучерси. Сите термински договори се со рок на достасување. Со цел да овозможи постојано тргување за нашите ценети трговци, FXLider го променува истечениот договор со нов договор и нова цена пред истекот на секој фјучерс договор.

CFD Rollover датуми / Време:

Symbol Current Contract Rollover date Next Contract
CAC40 May 2017 (FCEJ7) 14-May-17 Jun 2017 (FCEM7)
IBEX35 May 2017 (MFXIK7) 14-May-17 Jun 2017 (MFXIM7)
OMX30 May 2017 (OMXK7) 14-May-17 Jun 2017 (OMXM7)
OMXC20CAP May 2017 (CAPK7) 14-May-17 Jun 2017 (CAPM7)
AEX May 2017 (AEXK7) 14-May-17 Jun 2017 (AEXM7)
Crude Oil Jun 2017 (CLM7) 21-May-17 Jul 2017 (CLN7)
Natural Gas Jun 2017 (NGM7) 21-May-17 Jul 2017 (NGN7)
CNA50 May 2017 (CNK7) 21-May-17 Jun 2017 (CNM7)
Brent Oil Jul 2017 (LCON7) 28-May-17 Aug 2017 (LCOQ7)
Heating Oil Jun 2017 (HOM7) 28-May-17 Jul 2017 (HON7)
Gasoline Jun 2017 (RBM7) 28-May-17 Jul 2017 (RBN7)
Palladium Jun 2017 (PAM7) 28-May-17 Sep 2017 (PAU7)
HSI May 2017 (HSIVK7) 28-May-17 Jun 2017 (HSIVM7)
5 Year US T-Note Jun 2017 (FVM7) 28-May-17 Sep 2017 (FVU7)
10 Year US T-Note Jun 2017 (TYM7) 28-May-17 Sep 2017 (TYU7)
30 Year US T-Bond Jun 2017 (USM7) 28-May-17 Sep 2017 (USU7)
  • Ако постојат значајни разлики помеѓу цената на договорите, се прилагодуваат према каматата на вашиот налог, па ако постои разлика во цена тоа нема да влијае на профитот и на загубата. На овој начин нема да има значително влијание на нето добивката или загубата.
  • Сите трговци кои ќе отворат CFD сметки во времето на зрелост, ќе видат прилагодување на цената како кредитна или дебитна. Покрај тоа, сите постоечки условени наредби (стоп или лимит) да се активираат на почетокот на новото тргување ќе бидат извршена во рамките на новата пазарна цена.
  • Сите трговци кои не сакаат да бидат изложени на прилагодување на цената да ја затворат својата сметка пред рокот, а потоа да отворат нова.
  • Слободно можете да не контактирате за повеќе инаформации за CFD и Forex тргувањето.