TEL: +38970 644 360

Сега сте на половина пат до успехот!

Дали сакате да добиете 50€ реални пари за тргување на глобаниот финансиски пазар и да започнете да заработувате пари?

Пополнете го формуларот за регистрација на реална сметка, земете ги Вашите 50€ и започнете со тргување!

*Условите за тргување со 50€ прочитајте ги овде.

**100% garantovana zaštita podataka

Договорите за разликата во цена (ЦФД) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. ФХЛидер не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.