Што е Forex пазарот? Forex или FX пазарот е скратеница од два англиски збора foreign и exchange, и означува девизен пазар.

Обемот на тргување на Forex пазарот е 5.5 трилиони долари и претставува најликвиден и најтранспарентен пазар на светот.

Погледнете ги и нашите оснанати едукативни видео клипови на нашиот YouTube канал Fortrade.

ВОВЕД ВО FOREX

Гледајте видео

ФУНДАМЕНТАЛНА АНАЛИЗА

Гледајте видео

ЕКОНОМСКИ КАЛЕНДАР

Гледајте видео

ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА

Гледајте видео

ПОДРШКА И ОТПОР

Гледајте видео

ПОДВИЖНИ ПРОСЕЦИ

Гледајте видео

ШЕМИ ВО ТРГУВАЊЕТО

Гледајте видео

PRICE ACTION TRADING

Гледајте видео

FORTRADER WEB И
COPY TRADE

Гледајте видео

НАПРЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА АНАЛИЗА И TRADING CENTRALA

Гледајте видео

ДНЕВНИ АНАЛИЗИ И TRADING CENTRAL

Гледајте видео