Fortrade otkup zlata

Оптовареноста на луѓето со злато постои од праисторијата, кога е пронајден првиот грам и кога набрзо потоа се појавил првиот откуп на злато. Златото припаѓа на најстариот вид на метал кој луѓето го преработиле. И првите пари биле од злато, во облик на златни кованици, уште од 700 год. пред новата ера. Минатите неколку години неговата цена растела заради економската криза, неизвесноста и турбуленцијата на финансискиот пазар. Во последно време се повеќе се купува злато. Денес со тргување со злато се занимаваат големи банки и инвестициони фондови, но и поединечни бизнисмени, луѓе со осет за профитабилно инвестирање. Првото тргување со злато на прв поглед делува недеостижно, а во суштина денес е достапна за широките маси. Преку форекс можно е директно вклучување на најголемиот светски финансиски пазар, каде што е можна како и продажба така и откуп на злато. Златото е најсигурен начин на инвестирање, заради тоа што за разлика од книжните пари, тоа не ја губи својата моќ. Инвестирањето во злато нема стандардни ризици од инфлација, промена на курс, државна политика и ликвидност. Занимливо е дека цената на златото била стабилна на светските берзи две децении. Грам на чисто злато се продавало по цена од 10 евра се до 2005 година, кога инвеститорите се свртуваат кон златните полуги како резултат на кризата. Од тогаш цената пораснала повеќе од 4 пати. 21 век ни донесува и нова златна грозница.

Откупот на злато ги опфатило како поединците така и компаниите, но и бројните држави кои го купуваат овај метал заради ојачување на своите резерви. Постојат пет големи светски пазари на кои се извршува тргување со злато: Њујорк, Лондон, Цирих, Синдеј и Хонг Конг. Во последно време се појавуваат се повеќе нови места на кои се извршува откуп на злато. Со порастот на цената на златото, почна да расте интересот на инвеститорите за вложување во благородни метали, така што денесе со откуп на злато се занимаваат и фирми кои златото понатаму го претвораат во инвестиционен облик. Злато откупуваат дури и менувачници, што е додатен показател да тоа станува алтернатива на пари. Цената се променува во текот на денот зависно од влијанието. Денес со злато може да се тргува на Форекс, каде цената на златото се следи во реално време. Нам ни треба само интернет конекција и парични средства за тргување. Уште една предност е левериџ – односно полуги кои зголемуваат инвестиции и кои дозволуваат во тргувањето да влезете со поголем износ од вложениот и така да остварите поголем профит. Тргувањето со злато е еден од најдобрите начини на инвестирање. Без разлика на движењето на цената на вредноста на златото низ историјата константно расте. Компанијата Fortrade Ви овозможува платформи за тргување за скоро сите финансиски инструменти. Тука е и злато, кое спаѓа во најтргуваните добра на светот – обемот на промет зазема трето место помеѓу сите финансиски инструменти со 9,12%. Како инвестиција од низок ризик, златото е пожелно кај многу инвеститори. Откуп на златото може да се направи директно од Fortrade сметката.