Fortrade švajcarski franak

Официјалната валута на Швајцарија е Swiss франк или швајцарски франк. Службеното име на оваа парламентарна заедница е Confederatio Helvetica Franak спрема која швајцарскиот франк ја добил ознаката CHF. Латинското име е усвоено од практични причини, со оглед на тоа што е познато дека во Швајцарија се користат четири службени јазици: германски, италијански, француски и романс. Швајцарскиот франк важи за многу специфична валута од повеќе причини. Помеѓу останатите важни карактеристики еден од важните факти е дека тој не и припаѓа ни на Европската монетарна унија, а ни на групата G-7 (САД, Франција, Германија, Италија, Велика Британија, Јапонија и Канада) иако има епитет на главна европска валута. Друга важна карактеристика која ја има швајцарскиот франк е значењето на швајцарскиот финансиски сектор иако швајцарското стопанство е релативно мало, а тоа е воедно и причина што швајцарскиот франк е во ист ред со главните светски валути, каде спаѓаат: USD, EUR, GBP, JPY, CAD и CHF. Инаку Швајцарија има многу блиски економски односи со Германија и Евро зоната што се огледа во однесувањето на двете валути. Еврото и швајцарскиот франк имаат многу слични карактеристики и слично се однесуваат на глобалниот финансиски пазар, со тоа што зголемената побарувачка на швајцарскиот франк често прави големи осцилации на пазарот.

Од 2000-та година, а после воведувањето на новата монета на Европската унија и промената на полето на светската финансиска политика, швајцарскиот франк значајно ги сменил своите карактеристики, а посебно во својот однос спрема златото и златните резерви. Всушност, познато е дека долг низ на години во минатиот век, швајцарскиот франк важел за една од најсигурните валути во светот, а се тоа заради својата конвертибилност во златните резерви. Меѓутоа, швајцарскиот франк традиционално има многу витална врска со златото така што се проценува дека швајцарската централна банка држи во златни резерви околу 30% од активите на својата валута. Новонастанатите прилики кои се последица на законските и другите промени на глобалниот финансиски сектор допринеле швајцарската централна банка во значителна мера да ги продаде своите златни резерви (околу 50% од вкупните количини) со што престанала нејзинатаа обврска да откупува новчаници со злато. За тргувањето на меѓународниот финансиски пазар ова е една од најважните карактеристики кои ги има швајцарскиот франк. Значи, во новата ера која донела нови односи во светската економија и глобалниот финансиски сектор забележано е големо влијание на еврото на швајцарскиот франк, што треба да има посебна важност при донесувањето на инвестиционите одлуки на секој трговец на форекс пазарот. Се тоа произлегува од едноставниот факт кој кажува за тесната поврзаност на швајцарското стопанство и стопанството на водечките земји во Евро зоната. Друга важна валута за швајцарскиот франк е доларот кој заедно со еврото имаат значајно влијание на индексот на валути. Заради тоа, тргувањето на форекс добива уште една многу значајна предност, а тоа е користа на карактеристичните алтернативни стратегии на основа на однесувањето на швајцарскиот франк. На форекс трговците на располагање им е употреба на хеџ позиции на валутни парови USD/CHF и EUR/USD. Освен тоа, трговците на форекс кои преферираат стил “carry trade” оваа валута можат да ја користат како алтернатива, што е последица на константно ниската каматна стапка која ја има швајцарскиот франк.