Конвертор на валути

Многу брзо и лесно конвертирање на најатракивните валути по моментални цени и во рално време.

Калкулатор на маргина

Калкуларот на маргина секогаш Ви е потребен. Овој алат пресметува колку пари Ви е потребно за да ја задржите позицијата отворена на основа на Вашето ниво на маргина. Резултатот е заснован на вредноста на валутата во реално време.

Пип калкулатор

Пип каклулаторот им олеснува на Forex трговците да ја одредат вредноста на еден пип за најатрактивните парови со кои можат да тргувате преку Fortrade. Само внесете го обемот на тргување и кликнете „пресметај“ за да добиете вредност на еден пип за валутниот пар кој ќе го одберете.

Swap калкулатор

Инвеститорите најчесто прашуваат за своп на Forex пазарот.