Fortrade ograničenje odgovornosti
Трговија со CFD индексите на маргина носи висок ризик и може да не биде соодветен за сите инвеститори. Високото ниво на левериџ може да работи против вас, како и за вас. Пред да се одлучите за трговија таквите производи со терет на левериџ, ќе треба внимателно да ги разгледате сите околности на инвестициите, нивото на искуство и апетитот за ризикување. Постои можност да изгубите дел или целата ваша почетна инвестиција, и затоа не треба да се инвестираат пари што не можете да си ги дозволите. Треба да бидете свесни на сите ризици за тргување на маргина, и да побарате совет од некој независен финансиски советник, ако имате било какви сомнежи.
Добивка од тргување со финансиски инструменти е приход од капитал врз основа на кој се плаќа данок во согласност со законот. Исплатувачот на данокот на капитален приход е физичко лице кое го остварува приходот. Ве молиме во врска со пресметување на данокот да се консултирате со вашиот даночен советник или адвокат.
Различни извештаи, вести, анализи, цени или какви било информации кои се појавуваат на овој сајт се дадени како општи пазарни коментари и не претставуваат совети за инвестирање. Fortrade не е одговорен за било каква загуба или штета, вклучувајќи загуба на профит, која може да произлезе директно или индиректно, како резултат на потпирање на оваа информација.
Постојат одредени ризици кои се поврзани со е-трговијата пркеу интернет, кога се мисли на дефект на софтверот, хардверот или интернет конекцијата, но не само тоа. Бидејќи Fortrade не ја контролира снагата на самиот сигнал, неговиот прием, и патот преку интернет, конфигурација на вашата опрема или сигурноста на врската, ние не сме одговорни за проблемите во комуникацијата, застои или прекини кога е во прашање тргување прку интернет. Fortrade користи back-up системи и има планови за непредвидени ситуации да се минимизираат грешките во системот, а секогаш стои на располагање и тргувањето преку телефон.
Содржината на овој сајт е предмет на промена во било кое време и без претходна најава, а нејзината цел е само да им помогнеме на трговците во правењето на независни одлуки кога станува збор за инвестирање. Fortrade ги има преземено сите разумни мерки да се осигура точноста на информациите на сајтот, но не може да гарантира за точноста и затоа нема одговорност за било каква загуба или штета која директно или индиректно може да произлезе од тоа искуство, или Вашата неспособност да пристапите на овај сајт и за секое доцнење или неуспех во преносот или приемот на било која настава или известување кои се испраќаат преку овој сајт.
Овој сајт не е наменет за дистрибуција или користење од страна на било кој поединец од било која земја каде што нивната дистрибуција или користитење би било спротивно на локалните правила и закони. Никоја од услугите или инвестициите кои овој сајт ги овозможува не е достапна за луѓето кои живеат во земји каде што достапноста на таквите услуги и инвестиции би било спротивно на локалните правила и закони. Одговорност е на самите посетители да ги утврдат правилата и законите во нивната земја и во согласност со нив да се однесуваат.
Платформата за тргување овозможува софистициран влез и евидентирање на налози. Fortrade ќе вложи максимални напори да се изврши вашата трговија со бараната цена. Онлајн продавницата, без разлика колку е лесно и ефикасно да се користи, не го намалува ризикот, кои инаку постои во трговијата со валутни деривати. Сите квоти, и трговијата, се вршат под условите на договорот со клиентот, кој е достапен на овој сајт.