Fortrade има соработка за промоција на Fortrade трговски услуги и платформи. Fortrade Ltd е овластен и регулиран во Велика Британија од страна на регулаторната комисија FCA (Financial Conduct Authority) со регистарски број 609970.

Fortrade, потпирајќи се на законодавството на Република Македонија и исполнувајќи ги сите потреби, а се со цел на пружање на квалитетни и ефикасни услуги, со законска дозвола, превзел задача да биде мост на светскиот инвестиционен пазар. За нашите инвеститори се организиравме да им пружаме ефикасна, модерна, сигурна и континуирана услуга. Размислувајќи секогаш за следниот чекор, следејќи секојдневно се што е направено, креирајќи ефикасна информативна мрежа, вработувајќи луѓе за целодневно пружање на услуги, заклучувајќи најстабилни и сигурни ликвидни споразуми, се трудиме на пазарот да Ви бидеме потполно Вам на услуга.

Ние во Fortrade им даваме големо значење на континуираниот развој на нашата поддршка, Нашиот тим за поддршка ги следи нашите клиенти и им пружа се што им е потребно од процесот на регистрација, преку нивната активност на пазарот и дневните анализи на самиот пазар.

Fortrade им пружа на трејдерите избор од неколку многу интуитивни платформи за тргување со едноставно опкружување за работа со користење на Online Trаding централи, константно ажурирање на финансиските вести, ниски спредови како и трговски цени во реално време.