Investiranje 2018-05-14T12:56:29+00:00

TEL: +381 11 7158 258

PREKO 100 INSTRUMENATA ZA INVESTIRANJE I ZARADU NA INTERNETU!

Besplatno DEMO trgovanje

  • Valutni parovi (EUR/USD, GBP/USD…)
  • Akcije (Google, Apple, Facebook…)
  • Robe (Zlato, Nafta, Srebro, Kafa…)
  • Indeksi (USA 500, GER30…)
  • 12/5 PODRŠKA EKSPERATA
  • POLUGA DO 1:200
  • DVOSMERNO TRGOVANJE
  • PLATFORME ZA SVE UREĐAJE

Mogućnost zarade i kada cene rastu, ali i kada cene padaju.

Popunite formu i vežbajte bez rizika sa virtuelnim novcem

Ugovori za razliku u ceni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. Fortrade ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uveravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.