Zarada od 7000 2017-12-31T11:17:04+00:00

TEL: +381 11 7158 258

POČEO SAM SA 100€ I NAKON 2 MESECA SAM IMAO NEVEROVATAN PROFIT OD ČAK 7000€!

Besplatan DEMO račun

Iako sam radio kao rukovodilac logistike u jednoj privatnoj firmi, stalno sam razmišljao o tome kako da pronađem način da dodatno zaradim. Dugo sam odlagao da poslušam savet svog prijatelja, ali sam na kraju ipak odlučio. Otišao sam na praktičnu obuku kod Fortrade-a, gde sam stekao osnovna znanja o Forex-u. Posle toga sam se odlučio da počnem sa investiranjem. Danas i dalje radim u svojoj firmi, ali nikada ne mogu da zaboravim kakvu uslugu mi je učinio prijatelj koji mi je preporučio Forex kao dodatni izvor prihoda.

Počeo sam sa ulaganjem od 100€, a sada zahvaljujući samo Forex transakcijama u trgovini akcijama imam profit od 7000€!

Ivan Mitrović / 27 / Radnik

Zarada od 7000€

Ugovori za razliku u ceni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. Fortrade ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uveravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.