Prvi korak ka profitu 2017-12-31T11:17:31+00:00

TEL: +381 11 7158 258

ČESTITAMO! Napravili ste prvi korak ka investiranju i profitiranju…

Besplatno DEMO trgovanje

U početku nisam znao za Forex tržište i nisam imao bilo kakvog iskustva. Na internetu sam video dosta oglasa za ovo tržište ali sam bio sumnjičav i nikada nisam učinio prvi korak.

Tek na nagovor svog prijatelja sam otvorio besplatan demo račun. Iako sam otvorio samo demo račun, tim za podršku mi je pružio izuzetnu pomoć i uskoro sam dobio osnovno znanje o Forex tržištu. Edukaciju koju sam dobio mi je mnogo pomogla.

Sa znanjem koje sam stekao i poverenjem koje sada imam, otvorio sam pravi račun sa samo 50 evra i dva meseca kasnije sam zaradio 1434. Teško je poverovati ali je istina… Sada i vi možete da naučite o Forex tržištu kroz besplatan demo račun na kome možete da vežbate.

Mihajlo D. / 29 / Nastavnik

ZA BRZI POČETAK

  • Popunite formular i pokrenite svoj besplatni račun za trgovanje
  • Utvrdite i unapredite svoje znanje na Demo računu i uz naše web seminare
  • Investirajte uz profesionalnu podršku koja će Vam uvek biti na raspolaganju

Da biste započeli trgovanje popunite formu i počnite da zarađujete

Ugovori za razliku u ceni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. Fortrade ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uveravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.