Akcije najvećih kompanija 2017-12-31T11:17:35+00:00

TEL: +381 11 7158 258

INVESTIRAJTE U AKCIJE I PROFITIRAJTE!

Otvorite besplatan demo nalog za trgovanje i vežbajte sa virtuelnih 100.000€

Besplatno DEMO trgovanje

Ukoliko mislite da znate koje akcije će da porastu a koje da padnu, zašto ne biste zaradili na toj informaciji?

Vaša predviđanja mogu odmah da Vam donesu zaradu! Trgujte akcijama kompanija kao što su Google, CocaCola, Facebook, Apple, McDonald’s…

  • Trgujte akcijama najvećih kompanija na svetu
  • Bez provizije i dodatnih troškova
  • Fiksni spredovi
  • Dobijajte dnevne analize tržišta direktno u Vaš inbox
  • Lako i brzo podignite svoj profit

Pre realnog trgovanja, vežbajte sa virtuelnih 100.000€ na besplatnom Demo nalogu

Ugovori za razliku u ceni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. Fortrade ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uveravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sledstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.