Kao što smo već pomenuli, FX tržište je daleko najveće tržište na svetu. Sa preko 2 triliona dolara kojima se dnevno trguje, ono omogućava nekoliko specifičnih prednosti za investitore.

Prva prednost je radno vreme. Fx tržište se nikad ne zatvara. Zbog velikog obima uvek je likvidno, tako da svaki investitor zna da može da plasira nalog kada god to želi.

Fx tržište je uvek otvoreno. U ponedeljak ujutro trgovanje počinje u Sidneju u Australiji i kako dan odmiče priključuju se i druga tržišta: Hong Kong , Singapur i Tokio u Aziji, preko Srednjeg istoka i Evrope konačno i obe Amerike. Najlikvidniji sat trgovanja u prepodnevnim časovima u Evropi je kada se SAD priključe, a Evropa i Srednji istok još trguju. A kada SAD prestaje sa trgovinom, Australija i Azija ponovo počinju i proces ide 24h dnevno, sve dok se tržište ne zatvori u 17h po njujorškom vremenu u petak popodne.

Globalno FX tržište omogućuje investitorima da trguju bilo kada i da nikad ne budu onemogućeni da to čine, pa ni u slučaju nekih svetskih ili ekonomskih događaja. Upravo ovo čini FX tržište jedinstvenim.

CENTAR FOREX TRGOVANJA DRŽAVA VREME OTVARANJA VREME ZATVARANJA
Sidnej Australija 23:00 07:00
Tokio Japan 01:00 09:00
Frankfurt Nemačka 08:00 16:00
London Velika Britanija 09:00 17:00
Njujork Sjedinjene države 14:30 22:30

Smatra se da je FX tržište vanberzansko (OTC) ili “međubankarsko” tržište, pošto se transakcije obavljaju direktno između dve strane, telefonom ili preko elektronske mreže. Trgovanje nije centralizovano, kao što su berza i tržište fjučersa.

Likvidnost ovog tržišta razvija poverenje i sigurnost investitora da će se FX tržište uvek ponašati isto, danju, noću, bilo gde u svetu, za razliku od drugih finansijskih tržišta, koja se nekada zatvaraju za trgovanje ili proširuju spred zbog nelikvidnog dela dana, ukoliko nema mnogo igrača na tržištu.

Kroz Fortrade platformu, trejderi su u mogućnosti da vide online, u realnom vremenu, izvršne valutne stope po vidljivim cenama. Stope se generišu od strane Fortrade provajdera za likvidnost, kao što su glavne internacionalne banke i lideri u razmeni valuta. Stope koje se vide na Fortrade platformi su Fortrade stope i kao takve utiču na svetski tok FX ponude i potražnje.

Na drugim finansijskim tržištima, poznato je da veliki igrači pokrenu određene deonice ili dobra u cilju profita. Zbog ogromnog obima FX tržišta skoro je nemoguće čak i za najveće grupe da se umešaju i poremete zakone tržišta.

Ako trgujete sa Fortrade-om uopšte nemate troškove. Nema troškova trgovanja, nema provizije, nema prikrivenih troškova, nema troškova brokera – u stvari nema troškova uopšte.

Fortrade stvara svoju zaradu kroz razliku između kupovne i prodajne cene. Ako uporedimo FX tržište sa drugim finansijskim tržištima, iskusan investitor odmah može da uvidi razliku. Na tržištima kapitala, na primer, investitor plaća od 7 do 30 dolara po nalogu, preko online brokera sa popustom. Kada se koristi puna usluga brokera, ovo često može biti i 100 dolara po nalogu.

Kada poredimo tržište fjučersa, provizija, naknada za promenu i kliring, čine deo paketa.Za svakog investitora trošak je ozbiljno pitanje. Ako se poredi sa svetski najvećim finansijskim tržištima u smislu troškova, FX tržište je daleko ispred svih.

Još jedan trošak trgovanja je spred između kupovne i prodajne cene. Fortrade nudi najmanje spredove, 3-4 pips-a na glavne valutne parove. To čini trošak od 0.025%, što je jedna četvrtina na hiljaditi, ili jedna dvadesetpetina jednog procenta.

Na tržištima kapitala, na primer, standardni spred je najčešće 0.125%. To je pet puta veći spred nego na FX tržištu, ne uključujući već pomenute dodatne troškove transakcije.

Ako pogledamo tržište fjučersa, situacija nije mnogo bolja. Kada poredimo instrumente kojima se trguje, na primer EUR/USD, nalazimo da je spred kod Fortrade-a 40% manji nego onaj na tržištu fjučersa. Još jednom, i ovo je bez dodatnih naknada, koje imate kada trgujete fjučersima.

Kako bi započeo trgovinu sa Fortrade-om, investitor može da otvori račun za trgovanje i na samo 100 USD. To jedva da može da pokrije proviziju za otvaranje računa na drugim finansijskim tržištima. Visok stepen leveridža, koji je moguć na FX tržištu, može da radi za Vas, ali isto tako i protiv Vas. Leveridž može dovesti do velikog gubitka, ali i do velikog dobitka.

Kada trgujete sa Fortrade-om, možete da trgujete malim iznosima od 5.000 jedinica bazne valute, a zatim sakupiti veću količinu. Poređenja radi, sličan instrument na tržištu fjučersa iznosi 125.000 jedinica. Fortrade Vam omogućava mnogo lakši pristup trgovanju.

Fortrade nudi investitoru mogućnost da trguje iznosom i do 200 puta većim od trenutne vrednosti njegovog kapitala, odnosno 200:1. Normalna ponuda na tržištu kapitala je 2:1 (FX daje čak 100 puta). Margine na tržištima fjučersa variraju od jednog instrumenta do drugog, ali ne padaju niže od 10:1 (FX daje 20 puta toliko).

Valutni parovi generalno fluktuiraju mnogo manje nego akcije ili fjučersi, tako da je leveridž veoma bitan za uspešnu investiciju na FX tržištu. Investitor treba da koristi dostupne alate na Fortrade platformi, kao što su nalog “zaustavi gubitak” ili “stop” nalog. Kombinacija ovih naloga i pravilno upravljanje kapitalom je takođe važno za uspešno trgovanje.

Visok stepen leveridža je moguć u trgovanju na FX tržištu i on može da radi za Vas, ali isto tako i protiv Vas. Leveridž može dovesti do velikog gubitka, ali i do velikog dobitka.

Na svetskim finansijskim tržištima, ima mnogo ograničenja u odnosu na skraćivanje nekih instrumenata.

Pri svakom ulasku Vašeg naloga na FX tržište ostvarili ste dugu poziciju (kupili ste jednu valutu), i kratku poziciju (prodali ste drugu). Na taj način su mogućnosti da idete “dugo” ili “kratko” iste, a mogućnosti da profitirate beskrajne.

Ceo brokerski paket jednostavnim otvaranjem računa. Direktan pristup svim pogodnostima naše platforme bez obzira na obim trgovine i aktivnost klijenta:

 • Demo račun: Vežbajte na našem demo računu, koristeći sve pogodnosti koje su dostupne na našoj potpuno opremljenoj platformi.
 • Potpuno vidljive cene svake sekunde, izvršne stope kursa, 24 sata dnevno.
 • Širok spektar valutnih parova koje možete izabrati.
 • Nema taksi. Fortrade zarađuje kroz razliku između kupovnih i prodajnih cena.
 • Leveridž trgovanje: Klijenti mogu da ostvare leveridž do 200:1, a na taj način i veću mogućnost da ostvare profit.
 • Visok stepen leveridža može raditi protiv Vas, ali i za Vas. Leveridž može dovesti do velikog gubitka, a isto tako i do velikog dobitka.
 • Nalozi: Trgujete profesionalno, samo “jednim klikom tastera” za izvršenje, ili se opredelite za “dvostruki klik”. Postavite nalog “stop” “limit”, “JOD” i mnoge druge. U vreme ekstremne nestabilnosti može biti teško ili čak nemoguće izvršiti naloge.
 • Grafikoni: Stručni grafikoni, jednostavni za korišćenje, trenutno ažurirani. Sačuvajte višestruke grafikone na posebnim radnim listovima.
 • Tehnička analiza: Korišćenje različitih tehničkih pokazatelja koji će Vam pomoći da donesete odluku. Širok spektar pokazatelja Vam stoji na raspolaganju.
 • Ažuriran Ekonomski kalendar i analiza: Pratite ekonomske najave, saznajte šta one znače, koristite FX dnevne komentare i analizirajte ih unapred.
 • Usluga – Naše ljubazno osoblje je uvek spremno da Vam izađe u susret i odgovori na svako Vaše pitanje ili zahtev od ponedeljka do petka u redovno radno vreme. Mi smo tu zbog Vas!