Forex ili FX je skraćenica engleskih reči foreign exchange koja označava devizno tržište. Dnevni obim trgovanja na Forex tržištu je 5,5 biliona dolara dajući mu ulogu najvećeg i najbrže rastućeg tržišta na svetu. Izuzev trgovanja glavnim valutama, trguje se i plemenitim metalima, kao što su zlato i srebro, robama, poput nafte, i berzanskim indeksima. Učesnici na deviznom tržištu su komercijalne banke, centralne banke, firme za upravljanje imovinom, osiguravajuća društva, velike korporacije, hedž fondovi i individualni investitori. Centri za obradu naloga na Forex tržištu nalaze se na nekoliko geografskih lokacija. Ovi centri su po redosledu važnosti su: London, Njujork, Tokijo, Singapur, Frankfurt, Cirih, Pariz i Hong Kong. Transakcije između banaka, korporacija i individualnih investitora se vrše putem elektronske mreže 24 sata dnevno. Prednost Forex tržišta je što investitori svih veličina sada imaju pristup u bilo koje doba dana kroz internet konekciju.

Temelji za ono što je danas Forex tržište su postavljeni 1973. Konverzija jedne valutu u drugu, kao i sam novac, su postojali dugo pre toga. Pre Drugog svetskog rata, svetski dominantna valuta je bila britanska funta. Međutim, tokom Drugog svetskog rata, britanska funta je izgubila primat kao rezultat ratovanja sa Nemačkom. Posle krize 1929. godine, američka ekonomija tokom Drugog svetskog rata pa sve do danas dobija na snazi i SAD postaje ekonomska sila, a američki dolar preuzima primat.

Nju Hempšir je mala država SAD u kojoj se nalazi gradić Breton Vuds. Ujedinjenje Nacije su ovde održale monetarnu i finansijsku konferenciju 1944. godine, a zatim potpisale sporazum. Ova pravila i procedure se nazivaju Breton Vuds sistem. Breton Vuds konferenciji u Maunt Vašington hotelu je prisustvovalo 45 zemalja. Sporazum koji je potpisan na kraju konferencije je bio uvod u osnivanje Međunarodnog Monetarnog Fonda (MMF) centralnom tačkom ovog sistema. Uspostavljeni sistem se još naziva „Zlatni standard razmene“ zato što su se ostale valute vezale za vrednost dolara, a dolar se vezao za zlato u odnosu od $ 35 za uncu zlata, po kojem su centralne bake mogle da razmenjuju svoje valute. Cilj Breton Vuds sporazuma je bio da se obezbedi stabilnost kurseva i da bi se sprečila devalvacija u posleratno vreme. MMF je bio odgovoran za sprovođenje ovog cilja.

Savet Evrope je marta 1971. Godine je pripremio plan za stvaranje zajedničkog tržišta evropskih zemalja i početak kretanja u pravcu ekonomske i monetarne unije. Tim Vernerovim planom dogovorili su se da stabilizuju fluktuacije evropskih valuta između sebe. Kretanje kursa među evropskim valutama je trebalo da se fluktuira u okviru granica. Zato je ovaj sistem dobio ime „zmija u tunelu“. U decembru 1971. godine, predstavnici deset zemalja, Nemačke, Francuske, Italije, Holandije, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije, Belgije, Kanade i SAD, su se okupili u Vašingtonu, na Smitsonijan institutu, i formirali sporazum. Sa ovim ugovorom, vrednost valuta je smanjena za 8% u odnosu na dolar. Međutim, u veoma kratkom periodu se ispostavilo da je ovo nedovoljno zbog devalvacije američkog dolara, tako da se su valute ubrzo smanjene za 10% u odnosu na dolar. Spekulativna kretanja su se toliko pojačala da je devizno tržište bilo primorano da se zatvori od 1. do 18. marta 1973. Tržište je ponovo otvoreno 19. marta, ali su evropske i japanske valute ostavljene da slobodno plutaju. U početku se mislilo da ovakav aranžman ostane privremen, a ispostavilo se da je to bio početak fluktuirajućeg sistema deviznog kursa.

Evropska Zajednica je 1972. donela odluku da smanji zavisnost valute od američkog dolara. Iza ovog prvog poduhvata su stale Holandija, Belgija, Italija, Francuska, Zapadna Nemačka i Luksemburg. Tako je u okviru Evropske Zajednice započeo tzv. lebdeći sistem. Ovaj sistem je dozvolio širi opseg od Breton Vuds sistema. Kolapsom Breton Vuds sistema i Smitsonijan sporazuma, evropske zemlje su u aprilu 1972. zajedno povećale opseg  „zmiji“ sa ± 2,25% na ± 4,50%. Između 1973. i 1980. bilo je nekoliko korekcija kursa u skladu s raznim dogovorima. Evropski savet je u decembru 1978. odlučio da do marta 1979. uspostavi Evropsku Monetarnu Uniju. U nastavku te sudbonosne 1979. je definisana evropska valuta European Currency Unit (ECU). Od 1. Januara 1999. ECU je zamenjen evrom. Kao rezultat toga, vrednost novcu daju promene u ponudi i potražnji na Forex tržištu, koje je danas najveće i najlikvidnije tržište na svetu.

Na međubankarskom tržištu se stvara veliki deo špekulativnih i komercijalnih transakcija svaki dan. Jedna banka može da obradi milijardu dolara dnevno. Deo ovog procesa vrši se za klijente, ali se najveći deo vrši za sopstvene račune banaka.

Do nedavno, jedini način da se trguje na Forex tržištu je bio preko brokera koji je koristio međubankarsko trgovanje i za tu uslugu naplaćivao naknadu. Danas ovaj elektronski sistem savršeno funkcioniše. Zahvaljujući novoj tehnologiji sve operacije poslova trgovanja se mere u milisekundima.

Kupovina i prodaja deviza je jedan od najvažnijih delova poslovanja za međunarodne kompanije. U poređenju sa bankama, one imaju manji obim trgovine i trude se da sačuvaju vrednost svojih roba i usluga usled fluktuacija kursa.

Nacionalne ili centralne banke imaju važnu ulogu na Forex tržištu. Centralne banke regulišu ponudu novca, kamatne stope, inflaciju, a zvaničnom ili nezvaničnom monetarnom politikom pokušavaju da kontrolišu kurs domaće valute.

Upravljanje investicijama podrazumeva trgovinu hartijama od vrednosti. Upravljane fondom znači upravljanje pojedinačnim računima klijentima kako bi se uvećao profit, a smanjio rizik. Lako je videti kako trgovanje na Forex tržištu ima važnu ulogu u svakodnevnom poslovanju fonda. Investicioni fondovi uglavnom raspolažu velikim sredstvima i koriste širok spektar finansijskih instrumenata.

Fondovi ovog tipa su dobili na značaju zbog agresivnog spekulativnog trgovanja na tržištu Forexa. Hedž fondovi raspolažu ogromnim kapitalom koji se meri u milijardama dolara. Oni imaju veliku moć na tržištu i u saradnji sa centralnim bankama i investicionim fondovima mogu da podrže skoro bilo koji valutni par, valutni derivat.

Postoje dve vrste Forex brokera: oni koji su direktno povezani sa tržištem ili kroz posrednika i zarađuju na proviziji, i oni koji nisu direktno povezani sa tržištem i zarađuju na spredu.

  • Dnevni obim trgovanja na NASDAQ  berzi u SAD iznosi oko $ 25 milijardi dok na Forex tržištu prosečan dnevni obim trgovanja iznosi $ 5,5 biliona.
  • Samo 5% dnevnog obima trgovanja na Forex tržištu se pripisuje intervencijama vlada i međunarodnim kompanijama. Preostalo trgovanje je u špekulativne svrhe.
  • 80% otvorenih pozicija su u trajanju od 7 dana ili manje.
  • 40% otvorenih pozicija su u trajanju od 2 dana ili manje.