Fundamentalna analiza proučava ekonomske, socijalne i političke podatke koji predstavljaju i kvantifikuju određenu ekonomiju sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na finansijskom tržištu.

Analitičari su grupisani u dva tabora, koje čine tehnički analitičari i fundamentalisti već dosta godina, ali u stvari ima veoma malo čistih tehničara ili čistih fundamentalista.

Tehnički analitičari ne mogu zanemariti uticaj i vreme ekonomskih najava, a fundamentalisti ne mogu zanemariti različite signale dobijene proučavanjem cena i nestabilnosti kroz istoriju. Prilično je teško uzeti u obzir sve različite ekonomske najave, kao i političke i društvene situacije koje utiču na privredu, posebno na globalnom tržištu danas. Međutim, uz razumevanje osnova i dublje posmatranje fundamentalne ekonomije, nečije razumevanje finansijskog tržišta se može dramatično poboljšati.

Postoji bezbroj ekonomskih najava i može Vam izgledati važno da se sa njima upoznate i razumete prirodu i mogući uticaj. Vrlo je lako da se izgubite u moru informacije do tačke gde nećete biti u mogućnosti da dođete do efikasne osnove za trgovanje.

Zbog velikog broja informacija, može biti važnije da se fokusirate na glavni pokretač cene kao osnovu, a ne da znate nešto malo o mnogo čemu.

Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji su kvantitativni podaci koji odražavaju finansijske, ekonomske i društvene prilike u privredi. Objavljuju ih različite agencije, vlasti ili privatnog sektora. Ove statistike su očekivane od strane javnosti i izdaju se prema unapred određenom rasporedu. Koriste ih mnogi kako bi pratili zdravlje i snagu privrede. Sa toliko igrača koji ih očekuju, najave često i same mogu pomeriti cenu raznih instrumenata veoma brzo. Sa tako mnogo ekonomskih objava svakodnevno, važno je biti obavešten o nekoliko velikih najava, a zatim pokušati pratiti i ostale.

Sledi osnovni vodič za ekonomske najave:

Saznajte tačno kada će svaki ekonomski pokazatelj biti objavljen. Pokušajte vođenje kalendara na Vašem stolu ili platformi, sa tačnim imenom indikatora, datumom i vremenom kada se izdanje očekuje. Često, tržište pokreće ne samo najava, već i samo očekivanje objave, usled čega se tržište može pomeriti nekoliko dana ili nedelja pre stvarnog izdanja.

Potrebno je razumeti koji određeni aspekt privrede podaci otkrivaju. Postoji nekoliko aspekata ekonomije koji se mere rastom (GDP), inflacijom (PPI ili CPI), zapošljavanjem (Non-Farm Payrolls), kamatama, poverenjem (poverenje potrošača i potrošnja) itd. Ako pratite podatke jedno određeno vreme, upoznaćete se sa svakim ekonomskim pokazateljem, kao i na koji deo privrede se odnosi.

Kao što je pomenuto ranije, postoji mnogo pokazatelja koji se objavljuju dnevno. Bilo bi nemoguće pariti ih sve i to bi bilo gubljenje vremena. Neki pomeraju tržišta, a drugi ne – koncentrišite se na one koji to čine. Međutim, ekonomski pokazatelji nisu statični tokom godina. Neki od njih će steći veću važnost, a drugi su postali manje važni. Budite obavešteni.

Sami podaci ne moraju biti toliko značajni kao razlika između tržišnih očekivanja i stvarnog rezultata. Kao što je pomenuto ranije, važno je da znate očekivanja od strane tržišta. Očekivanja su potom ugrađena u cenu instrumenta. Ono što nije ugrađeno je neočekivana cifra ili događaj. Ovo se ponekad oseća ne po samoj najavi, već i po tekstu koji ide sa najavom. Na primer, očekuje se povećanje stope za 0,25% i to možda neće promeniti nešto na tržištu, ali tekst nakon objavljivanja, da neće biti dalje promene, na primer, može u stvari pokrenuti cenu.

Neće svaka najava izazvati kretanje na tržištu. U svakoj novoj ekonomskoj najavi ili pokazatelju, koji je pušten u javnost nalazi se i revizija prethodno objavljenih podataka. Ponekad ona može da bude dvosmislena. Na primer, ako trajna dobra beleže rast od 0,4% u tekućem mesecu, a tržište očekuje pad, neočekivani rast može biti rezultat revizije prethodnog meseca. Uporedite revizije sa starijim podacima, jer u ovom slučaju, cifra od prethodnog meseca trajnih dobara je možda prvobitno prijavljena kao porast od 0,4%, ali sada, zajedno sa novim podacima, se revidira niže da bi se izrazio samo rast od 0,1% Dakle, neočekivani porast u tekućem mesecu je verovatno rezultat revizije podataka od prethodnog meseca.

Instrumenti kojima se trguje predstavljaju odnos jedne valute prema drugoj, pa poznavanje jedne strane u igri ne može biti dovoljno. Jedna valuta može da ide dole, a druga čak i više, tako da efekat može da bude suprotan od onoga što ste očekivali.

Vrste pokazatelja

Ekonomski pokazatelji se često opisuju kao indikatori koji prethode ili indikatori koji pokazuju promene iz prošlosti. Pokazatelji koji prethode se odnose na ekonomske pokazatelje gde se promene dešavaju pre nego što ekonomija počne da sledi određeni šablon ili trend. Oni se koriste da predvide promene u privredi. Pokazatelji koji pokazuju prošle promene su ekonomski pokazatelji, koji se menjaju nakon što je ekonomija već počela da sledi određeni obrazac ili trend.

Ekonomski pokazatelji SAD-a

 • Objavljuju se 1. petka u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970.
 • Izlazi obično 10-og u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Core CPI izračunava razliku u ceni korpe robe i usluga koje su pod uticajem okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminiše robu (hrana i energija) koja je pod jakim uticajem
 • Izlazi obično 15. u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Institut za menadžment, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru
 • Izlazi prvog radnog dana svakog meseca u 10:00 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izračunava mesečnu razliku u prodaji maloprodajnih objekata
 • To je vremenski pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane
 • Izlazi oko 15-og u mesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Označava poverenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD
 • Preliminarni izveštaj se objavljuje oko 15. u mesecu, konačni izveštaj poslednjeg utorka u mesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama
 • GDP ukazuje na tempo kojim ekonomija zemlje raste (ili se smanjuje) i smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta
 • Kvartalni podaci revidirani mesečno, objavljuju se oko četiri nedelje nakon završetka meseca
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • ISM je kompozitni indeks na osnovu sezonski prilagođenih indeksa pet pokazatelja (nove porudžbine, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i zapošljavanje) različite težine
 • Značaj – Visoki
 • Lična štednja kao procenat raspoloživog ličnog dohotka
 • Stopa štednje ima direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Visoka stopa štednje podrazumeva da se malo novca usmerava u privredu. Niža stopa štednje sugeriše da potrošači troše više, tako da podstiče privredu. Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena – situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je neodrživa
 • Značaj – Visoki
 • Sezonski podešen
 • Porudžbine trajnih dobara mere nove porudžbine prema domaćim proizvođačima za neposredne i buduće isporuke teške robe
 • Trajno dobro je definisano kao dobro koje traje duži vremenski period (više od tri godine) u kojem služi svojoj svrsi
 • Porudžbine trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za buduće ekonomske aktivnosti. Povećanje porudžbina se mora javiti pre nego što će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad porudžbina dovodi do smanjenje proizvodnje.
 • Značaj – Srednji
 • Indeks cena proizvoda – indeks gotovih proizvoda, nije sezonski prilagođen
 • Meri inflaciju na nivou proizvođača i ne uključuje usluge. Obično oštar rast PPI izaziva pad na oba tržišta, i na tržištu akcija i obveznica
 • PPI se najčešće koristi za ekonomske analize gotovih proizvoda, repromaterijala i sirovina
 • Značaj – Srednji
 • Odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage, sezonski podešen
 • Stopa nezaposlenosti je pokazatelj ukupnog zdravlja ekonomije. Niska stopa označava jaku ekonomiju, gde oni koji traže posao mogu da nađu zaposlenje brzo, dok visoka stopa može ukazivati na slabiju ekonomiju. Sa druge strane, preduzeća mogu da pronađu radnika lakše kada je stopa nezaposlenosti visoka.
 • Značaj – Srednji
 • Nove stambene jedinice u privatnom vlasništvu sa dobijenom građevinskom dozvolom. Nije sezonski prilagođen. Brojke su za ukupan broj dozvola, uključujući i kuće i zgrade.
 • Stambeno tržište može da bude jedan od vodećih indikatora privredne aktivnosti. Pored sezonskih promena, visoki porast ili pad u gradnji stanova ili prodaji, ukazuju na porast ili pad ekonomije, s obzirom da investiranje u stanove predstavlja jednu četvrtinu ili jednu trećinu investicija uopšte i čini pet posto ukupne nacionalne ekonomije. Upošljavanje građevinskih radnika takođe je uslovljeno gradnjom stanova. Manji broj izdatih građevinskih dozvola signalizira manje zapošljavanje u građevinarstvu.
 • Značaj – Srednji
 • Ponderisana mera promene u proizvodnji nacionalnih fabrika i rudnika kao I mera njihovih industrijskih kapaciteta, odnosno koliko je raspoloživih resursa u fabrikama i rudnicima (poznatiji kao iskorišćenosti kapaciteta)
 • Proizvodni sektor čini jednu četvrtinu privrede
 • Stopa iskorišćenosti kapaciteta daje procenu o tome koliko kapaciteta je u upotrebi
 • Značaj – Srednji
 • Nacionalna asocijacija menadžera nabavke (NAPM), sada se naziva Institut za menadžment nabavku, izdaje mesečno kompozitni indeks stanja nacionalne proizvodnje
 • Sastoji se od podataka za nove porudžbine, proizvodnju, vreme isporuke dobavljača, zalihe, cene, zapošljavanje, izvoz i uvoz
 • Podeljen na proizvodni i neproizvodni pod-indeksi
 • Značaj – Srednji
 • Izveštaj o početku gradnje meri broj stambenih jedinica gde je izgradnja počela svakog meseca
 • Početak u izgradnji se definiše kao početak iskopavanja temelja za izgradnju i sastoji se pre svega od stambene izgradnje
 • Veoma je osetljiv na kamatne stope jer je jedan od prvih sektora koji reaguje na promene u kamatnim stopama
 • Reakcije izveštaja o početku gradnje signalizira da su kamatne stope blizu korita ili vrha. Da biste ovo analizirali, fokusirajte se na procenat promene u nivoima iz prethodnog meseca.
 • Izveštaj se objavljuje sredinom sledećeg meseca za prošli mesec
 • Značaj – Srednji
 • Zapošljavanje za stalno je mera broja radnih mesta u više od 500 industrijskih grana u svim državama i 255 gradskih područja
 • Procene zapošljavanja su zasnovane na anketi većih preduzeća i računaju broj plaćenih zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ili sa punim radnim vremenom u privatnom i državnom sektoru
 • Značaj – Srednji-Nizak

Ekonomski indikatori Nemačke

 • Poslovno poverenje
 • Značaj – Srednji

Ekonomski pokazatelj Japana

 • Pregled o “klimi” ili Pregled poverenja
 • Ekonomski pregled japanskog poslovanja, izdanje Centralna banke Japana, koji se koristi za formulisanje monetarne politike
 • Izveštaj se izdaje četiri puta godišnje, u aprilu, julu, oktobru i sredinom decembra
 • Značaj – Srednji
 • Značaj – Srednji