U cilju veće sigurnosti u Forex trgovanju trejderima se uglavnom savetuje obavezno postavljanje Stop Loss (SL) zaštitne pozicije jer se time štiti kapital od velikih neplaniranih gubitaka. Ali, istovremeno se bez pravih razloga, u manjoj meri akcentira značaj zaštitne pozicije Take Profit (TP) prilikom pozicioniranja trejda.

Istina, potencira se značaj TP, ali uz nedovoljno jasna objašnjenja, što često doprinosi proizvoljnosti koja u trgovanju nikada ne nalazi svoje opravdanje.

Naime, uvek kada se govori o Risk Management-u, najpre se prvo misli na stepen rizika koji je prisutan u slučaju da cena promeni trend kretanja. Rizik po nekom nepisanom pravilu zauzima svu pažnju trejdera prema zaštiti od gubitaka, ali to nije opravdano, jer Forex trgovanje po svojoj vokaciji predstavlja nešto posve drugo. Suštinski posmatrano, mi trgujemo da bismo ostvarili profit i to je naš osnovni zadatak, a zaštita od gubitka predstavlja samo sastvani deo procesa trgovine do konačne realizacije cilja.

Dakle, postavlja se pitanje – na čemu se bazira stavljanje akcenta na SL u odnosu na TP? U zaključku polemike svakako je jasno da su ove dve zaštitne pozicije jednako važne i neizostavne ukoliko se želi sigurnost trgovine ispoljiti u prvi plan. Praktično, kao što ne možemo dozvoliti da naš trejd ide unedogled u minus, isto tako, treba očekivati da ne može beskonačno ići ni u plus.

Način da se pomire naše težnje ka ogromnom profitu sa realnim opasnostima od mogućeg gubitka zapravo jesu zaštitne pozicije TP i SL, a prema srazmernom odnosu profita i rizika zasnovanom na adekvatnoj tržišnoj analizi i principima Money Management-a, s tim da se proporcionalno određuje veći odnos u korist pozitivnih transakcija.

take-profit

Na grafikonu je predstavljeno jednostavno postavljenje zaštitnih pozicija koje je doprinelo ostvarenju profita prema „knjiškim“ paramertima i time potkrepilo pojam sigurne trgovine. Otvaranje Buy pozicije prema analizi kretanja cene nakon preseka srednje linije Bollinger-a nagore i preseka dva EMA donelo je 40 pipseva za profit na osnovu proporcionalnog izračunavanja TP prema SL (odnos 2:1) gde je za SL uzet lokalni minimum vrednosti cene (SL=20 pips pozicioniran na donjoj horizontalnoj isprekidanoj liniji zelene boje).

Preciznost pozicioniranja TP na nivou gornje horizontalne linije potkrepljena je, osim proporcionalnog proračuna, i povraćajem cene preko linije gornjeg Bollinger-a i to u istom intenzitetu prethodne rastuće sveće.

Primer jasno pokazuje da je prekupljenost koja je cenu „odvela“ iznad nivoa trend linije na kojoj se nalazi TP i izvan linija Bollinger-a vrlo brzo rezultirala oscilovanjem cene unutar konsolidacijskog kanala i kasnijoj promeni trenda (presek dva EMA, pokazna strelica nadole).

Svako kasnije ostavljanje pozicije otvorenom u konkretnom slučaju ne bi donelo veći broj pipseva u odnosu na projektovani TP. U većini slučajeva situacija na tržištu je sličnog scenarija, mada je posle konsolodacije moglao nastviti i dalji rast cene. Međutim, treba razumeti da je to predmet dalje analize na dugoročnim grafikonima, ali svakako nema značaj za pozicioniranje trejda na M15 grafikonu, na kome je otvorena pozicija. S tim u vezi, treba apsolutno eliminisati mogućnot da se profit može pravolinijski uvećavati tokom dužeg vremena u budućnosti u odnosu na projektovani TP jer se u međuvremenu mogu dogoditi oscilacije cene ispod/iznad nivoa ulaska u poziciju (primer na grafikonu pokazuje pad cene ispod donje horizontalne trend linije) tako da izostavljanje pozicije TP može imati za posledicu, ne samo gubitak mogućeg profita, već i gubitak dela kapitala pre otvaranja trgovinske pozicije.