Cena zlata na globalnom finansijskom tržištu se prati sa posebnom pozornošću berzanskih špekulanata i stručnjaka za investiciona ulaganja. To proističe iz činjenice da je zlato, pored svoje vrednosti kao robe, interesantno i kao alternativna valuta koja nema neotuđivu vrednost. Praktično, cena zlata je visoka onoliko koliko su kupci spremni da plate za zlato. Pri tom treba imati u vidu da, uskladišteno zlato ne nudi prihode i zarade kao što je to u slučaj sa akcijama i obveznicama kojima se trguje. Zlato i cena zlata dobijaju na svom prioritetu u situaciji kada je osetan stepen rizika po vrednost obveznica i gotovog novca. To dolazi iz činjenice da je vrednost valuta veoma tesno povezana sa vrednostima roba, odnosno sa zbivanjima na tržištu roba (robne valute). Po tome se takođe može zaključiti da zapravo cena zlata bitno utiče na kretanje cena valuta, a najviše na valute zemalja čija privredna kretanja zavise od zlata kao robe. Sa druge strane, trgovanje na međunarodnom finansijskom tržištu prepoznaje zlato kao bitan investicioni instrument. Zatim, vodeće svetske valute, poput australijskog dolara i kanadskog dolara, nalaze se u korelaciji sa cenom zlata na finansijskom tržištu. Pored toga i vodeće zemlje Evroazijskog kontinenta, Kina i Indija, koje beleže nagli ekonomski rast, sve više kupuju zlato za potrebe svoje privrede, što dovodi do značajne potražnje za zlatom i povećanja cene zlata. Od velikog značaja je i činjenica da centralne banke čuvaju velike količine zlata kao deo svojih rezervi, pa se smatra da je oko 15 % ukupnih rezervi u zlatu, što predstavlja cifru od nekoliko triliona američkih dolara. Na taj način i odluke banaka za daljim povećavanjem ili smanjenjem zlatnih rezervi imaju ključni uticaj na varijablu u ceni valuta. Shodno navedenom, za trgovanje na Forex Market-u je veoma značajna korelacija između cene zlata i cena valuta koja jako oscilira, upravo iz razloga što cena zlata zavisi od mnogobrojnih složenih faktora.

Najveća robna berza za trgovinu zlatom i njegovim derivatima je LBMA (London Bullion Market Association). Pristup ovom tržištu je omogućen isključivo članovima ove asocijacije, ali za sve druge zainteresovane investiture koji žele da trguju zlatom veliku pogodnost pruža Forex Market. Najpoznatija brokerska kuća u našem regionu koja svojim klijentima omogućuje trgovanje putem elektronske platforme svim najtrgovanijim investicionim instrumentima je Fortrade, koja već duže vreme ima svoje kancelarije u Beogradu. Šta više, u cilju vrhunske profesionalne podrške Fortrade obezbeđuje komforno trgovanje na tri komplementarna oblika platforme, Lider Meta Trader 4, Web Trader i Lider Trader Mobile, koji su usko specijalizovani za praćenje cena najtrgovanijih finansijskih instrumenata, poput zlata, sirove nafte, CFD, robe, berzanskih indeksa i dr. Trgovci zapravo imaju mogućnost da neposredno pratite odnos roba i valuta, odnosno, za donošenje odluka o trgovanju na Forex tržištu moraju neposredno biti informisani u vezi sa indeksom cena robe (CRB), a on se sastoji od zbira roba koje značajno utiču na potencijalni inflatorski pritisak. Naravno, među njima najvažniju ulogu imaju strateški važni energenti i plemeniti metali, a na prvom mestu su cena sirove nafte i cena zlata.