Američki dolar (USD – United States Dollar) i valuta dolara su veoma interesantne pojave na globalnom finansijskom tržištu. Valuta dolara bitno utiče na opšta kretanja tržišta, budući da je dolar glavna svetska valuta koja značajno utiče na cene drugih valuta. Američki dolar je postao vodeća svetska valuta krajem Drugog svetskog rata i bio je osnova Bretton Woods sporazuma, jer su tada ostale valute bile virtuelno vezane za njega. Valuta dolara je bitno uticala na finansijske prilike posleratnog sveta, a danas još i više, a kao posledica složenih geopolitičkih odnosa na svetskoj sceni. Bretton Woods sporazum koji je potpisan 14. Jula 1944. godine od strane SAD, Velike Britanije i Francuske imao je za cilj da se valutno tržište učini stabilnim putem kontrole vrednosti državnih valuta, što je postignuto obezbeđivanjem podržavanja cena valuta i formiranjem specijalnog tela, Međunarodnog monetarnog fonda (IMF). Osnovna svrha IMF-a bila je da obezbedi stabilan sistem za prodaju i kupovinu valuta, odnosno, da devizno plaćanje između država učini brzim i jednostavnim. Na taj način su glavne valute bile vezane za američki dolar, a valuta dolara je uticala na način da je oscilacija drugih valuta bila dozvoljena samo jedan posto na jednu ili drugu stranu kursa.

Ukoliko bi neka od valuta premašila ovaj opseg, mereno u jedinicama intervencije, gde jevaluta dolara bila merodavna, nadležna centralna banka je morala da kupi ili proda određenu količinu da bi je vratila u normalan položaj. Osim toga, valuta dolara je bila vezana za zlato i to 35 USD za uncu zlata (približno 28 grama) i po toj činjenici je američki dolar postao valuta svetskih rezervi. Godine 1978. Međunarodni monetarni fond je ovlastio fleksibilnost valuta (free-floating of currencies) što je ujedno značilo da bilo ko može trgovati valutama, dok njihova vrednost postaje funkcija trenutne ponude i tražnje na tržištu. Bez obzira što je to predstavljalo odustajanje od posebnih težišta intervencije na koje se obraća pažnja, Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država je nastavila sa povremenim reagovanjima kako bi se korigovala valuta dolara, ali sada više ne na nekim unapred određenim nivoima već po principu plutajućih valuta. Slobodno formiranje cena valuta na međunarodnom finansijskom tržištu, čemu je podlegla i valuta dolara, doprinelo je većoj potražnji za valutama kao uslov poboljšanja na globalnom tržišnom nivou. Sve to je ukupno sa razvojem informatičke tehnologije doprinelo enormnom razvoju Forex tržišta kao najvećeg necentralizovanog tržišta na svetu. Inače, valuta dolara ima izuzetan značaj na međunarodnom finansijskom tržištu jer je dolar rezervna valuta u mnogim zemljama sveta. U današnje vreme sve više se koriste i druge rezervne valute, kao što su evro i japanski jen, a portfolio rezervnih valuta se u praksi često i menja u zavisnosti od specifičnosti međunarodnih uslova. Valuta dolara i snaga dolara prati se i posmatranjem indeksa američkog dolara (USDX – geometrijski ponderisanog proseka zbira vodećih stranih valuta u odnosu na dolar). Ovu metodu praktikuju veliki fondovi i smatraju je važnim parametrom za formiranje stava prema dolaru. Ovo je veoma važno jer se na taj način prati situacija vezana za američku ekonomiju, koja je i dan danas vodeća ekonomija u svetu, tako da se snaga američke privrede praktično prikazuje na osnovu parametara kojima se opisuje valuta dolara.