Odnos funta evro se na valutnom tržištu prati u valutnom paru evr/GBP, a pripada grupi cross currencies tj. valutnim parovima koji ne sadrže dolar. To je važna odlika ovog valutnog para obzirom da se zna da je dolar glavna svetska valuta i da kao takav zauzima važnu ulogu na svetskom finansijskom tržištu (Forex market-u). Odnos funta evro je izložen većoj promeni cena, upravo zato što pripada ovoj specifičnoj grupi valutnih parova, što doslovce znači da imamo dva USD trejda. Praktično, kada uđemo u poziciju kupovine (buy) evr/GBP je ekvivalent kao da kupujemo evr/USD i prodajemo GBP/USD. Ono što j još karakteriše bitno odnos funata evro je veličina pipsa kod ovog valutnog para, ako se zna da je pips najmanja jedinica cene svake valute, a ona se kreće u varirajućem iznosu od oko 16 dolara, dok se kod USD parova ti odnosi izražavaju kao jedinice za 1 USD, pa je vrednost pipsa uvek 10 dolara. Za trejdere je ovo vrlo važno jer se dobitak i gubitak izražavaju brojem pipseva koje ostvaruju u trgovinskoj transakciji, što se dalje množi sa vrednostima pipsa. Odnos funta evro, kao primer za trgovanje na Forex-u, može poslužiti za mnoge valutne parove koji ne sadrže američki dolar, a ipak su vrlo atraktivni za trgovanje. Međutim, da bi se bolje razumeo odnos funta evro važno je poznavati osnovne karakteristike svake od ove dve valute. Inače, obe valute na forex-u zauzimaju značajno mesto i izazivaju veliku pažnju trejdera jer njihovo kretanje predstavlja odnos privreda dve zemlje koje važe za vodeće unutar evropske zajednice.

Osim toga, Britanska funta je do Drugog svetskog rata bila referantna valuta, a zahvaljujući teleks mašinama koje su se koristile za prenos podataka o trgovini, dobila je naziv cable (kabal) koji je popularan i dan danas. Britanska funta se na forex-u najčešće trguje u odnosu na dolar (GBP/USD), ali je isto tako čest i odnos funta evro funta u odnosu na druge valute. Posle pojavljivanja evra Britanska centralna banka je pokušala da približi visoke kamatne stope niskim stopama u evro zoni, što je imalo značajan uticaj na odnos funta evro, ali i na dalje kretanje britanske funte na forex tržištu. Glavna karakteristika evra se sastoji u tome što je evro osmišljen da postane glavna valuta u trgovanju na taj način što je kotiran po američkim uslovima. Inače, evro karakteriše jako internacionalno prisustvo zahvaljujući članicama Evropske monetarne unije, ali uprkos tome, evro se vrlo brzo našao pod negativnim uticajima nejednakog rasta, nezaposlenosti i strukturalnim promenama unutar evro zone. Karakterističnost evra kao valute posebno je utemeljena na državama koje su trgovinski partneri evrozone, odnosno, kroz njihove uzajamne trgovinske odnose. U svakom slučaju, za trgovanje evrom je od presudnog značaja da su njegovi partneri u trgovanju globalne ekonomije sveta, a to mnogo znači pri projektovanju rezultata u trgovanju ovom valutom. evro se najviše trguje u odnosu na američki dolar (valutni par evr/USD), zatim u odnosu na japanski jen (evr/JPY, ovaj valutni par pripada vrti parova pod nazivom JPY crosses), a posebno je interesantan i valutni par evr/GBP za trgovce na forex tržištu. Posebnost je najbitnija u smislu da postoje česti periodi pojačane volatilnoti uz velike dnevne oscilacije cena ovog valutnog para, što se smatra jednom od osnovnih odlika koju ima odnos funta evro.