U trgovini valutama odvija se trgovina valutnim parovima, gde je glavna (osnovna) valuta američki dolar (USD), a dolar evro (evr/USD) predstavlja odnos dve najtrgovanije valute u svetu. Inače, najzatupljenije valute na Forex Market-u, pored američkog dolara i evra su britanska funta, švajcarski franak, japanski jen, kanadski dolar i australijski dolar. Karakteristike i osnovne pojedinosti svake od navedenih valuta bitno utiču na tržišne prilike (posebno na periode pojačane volatilnosti) na globalnom finansijskom tržištu, na kome se odvija trgovina valutama. Inače, odnos dolar evro je najinteresantniji na međunarodnom finansijskom tržištu jer je valutni par evr/USD, praktično, najtrgovaniji valutni par na Forex-u. Statistika govori da se 2/3 od ukupnog prometa na Forex-u odvija upravo ovim valutnim parom, a tome u prilog govori činjenica da ove dve valute odražavaju stanje privrede najmoćnijih zemalja sveta. To je ujedno i razlog što sve vodeće brokerske kuće u svojim dnevnim analizama valutnog tržišta obavezno uvršćuju odnos dolar evro (na primer: Fortrade-a čak dva puta dnevno sačinjava analizu ovog i drugih interesantnih valutnih parova za svoje klijente).

Odnos dolar evro smatra se osnovnim reperom u trgovanju valutama, ali treba znati i to da je odnos dolar evro usko povezan sa strateški važnim energentima u svetu. Ovim se pre svega misli na trgovanje naftom na globalnom tržištu koja se obavlja u dolarima, jer se nafta još uvek smatra najvažnijim energentom. Sa druge strane, kompleksan odnos dolar evro je vrlo osetljiv sa aspekta geopolitike, šta više, godinama unazad na se njega reflektuje dužnička kriza u evro zoni, posebno zbog ponašanja evra u globalnoj ekonomiji. Budući da je vrednost jedne valute na tržištu odraz stanja privrede određene zemlje te je potpuno jasno da ponašanje evra predstavlja odraz ekonomskih prilika u najvećim zemljama evro zone, na prvom mestu Nemačke i Francuske, ali i ostalih zemalja osnivača, kao i pridruženih članica čija je ekonomija slabije razvijena. Otuda nastaju sve poteškoće koje se eventualno javljaju u ukupnoj ekonomskoj situaciji u evro zoni i bitno utiču na kretanje cene evra. Istovremeno posmatrano, situacija u privredi SAD-a trpi velike pritiske usled pojave globalne ekonomske krize i par godina unazad sve više se govori o drugim alternativnim valutama koje pretenduju da postanu glavne sigurne valute u svetu, poput japanskog jena, koje bi mogle zameniti dolar kao osnovnu valutu. Takođe, ima zemalja koje su više orijentisane na evro kao sigurnu valutu kako bi sačuvale svoje rezerve, a to dodatno utiče na kompleksnost koja karakteriše, inače složen odnos dolar evro. Osim navedenog, za trgovanje valutama i odnos dolar evro važna je činjenica da svi trgovci valutama prate indeks američkog dolara (USDX) kao važan parametar za određivanje stava prema dolaru. Međutim, ako se zna da je indeks američkog dolara geometrijski ponderisani prosek šest valuta (evro, japanski jen, britanska funta, kandaski dolar, švedska kruna i švajcarski franak), gde od ukupnog udela evro uzima 57,6 posto učešća, te da ovako visok procentualni uticaj evra na ukupnu vrednost indeksa američkog dolara, dodatno čini složenim odnos dolar evro.