Valutni derivati

///Valutni derivati
2302. 2016.

Dolar evro

Valutni Derivati|0 Comments

U trgovini valutama odvija se trgovina valutnim parovima, gde je glavna (osnovna) valuta američki dolar (USD), a dolar evro (evr/USD) predstavlja odnos dve najtrgovanije valute u svetu. Inače, najzatupljenije valute na Forex Market-u, pored američkog [...]

2302. 2016.

Kupovni kurs evra

Valutni Derivati|0 Comments

Prodajni i kupovni kurs evra predstavljaju obavezne zvanične objave u dnevnim vestima i to svakog dana. U poslovnom svetu je to sasvim uobičajena stvar, ali se i u građanstvu vrlo odomaćilo svakodnevno komentarisanje i praćenje [...]

2302. 2016.

Evro

Valutni Derivati|0 Comments

Evro je jedinstvena valuta za koju se opredelila Evropska monetarna unija (EMU) koju je u osnivanju činilo 12 članica Evropske unije (EU), i to: Nemačka, Francuska, Irska, Finska, Belgija, Holandija, Luksemburg, Španija, Portugalija, Austrija, Italija [...]

2202. 2016.

Konvertovanje valuta

Valutni Derivati|0 Comments

Otvorenost svetskih ekonomija u novije vreme je sve više prisutna u pravom smislu te reči pa je konvertovanje valuta samim tim veoma važna kategorija spoljnotrgovinskih odnosa između zemalja i regiona. Inače, spoljnotrgovinski odnosi spadaju u [...]

2202. 2016.

Odnos funta evro

Valutni Derivati|0 Comments

Odnos funta evro se na valutnom tržištu prati u valutnom paru evr/GBP, a pripada grupi cross currencies tj. valutnim parovima koji ne sadrže dolar. To je važna odlika ovog valutnog para obzirom da se zna [...]

2202. 2016.

Valuta dolara

Valutni Derivati|0 Comments

Američki dolar (USD – United States Dollar) i valuta dolara su veoma interesantne pojave na globalnom finansijskom tržištu. Valuta dolara bitno utiče na opšta kretanja tržišta, budući da je dolar glavna svetska valuta koja značajno [...]

2202. 2016.

Trgovina valutama

Valutni Derivati|0 Comments

Trgovina valutama zahteva poznavanje osnovnih elemenata kada su valute i devize u pitanju. Naime, devize i valute su dva veoma slična pojma te ih u svakodnevnoj praksi često poistovećuju. Međutim, trgovina valutama zahteva da se [...]

2202. 2016.

Kurs evra

Valutni Derivati|0 Comments

Kurs evra spada u domen vesti koje pratimo svakodnevno i za koje sa pravom verujemo da imaju neposredan uticaj na kvalitet našeg života. U doba globalizacije i sveopšte ekonomske povezanosti sva kretanja novca na svetskom [...]

2202. 2016.

Devizni kurs

Valutni Derivati|0 Comments

Devizni kurs po definiciji predstavlja cenu valute koja je izražena u domaćem novcu, što praktično znači da devizni kurs pokazuje koliko treba platiti jedinica domaćeg novca za jednu ili sto jedinica stranog novca. Devizni kurs [...]

2101. 2016.

Švajcarski franak

Valutni Derivati|0 Comments

Zvanična valuta Švajcarske je Swiss franak ili švajcarski franak. Službeno ime ove parlamentarne zajednice je Confederatio Helvetica Franak prema kome je švajcarski franak dobio oznaku CHF. Latinski naziv je usvojen iz praktičnog razloga, obzirom da je [...]