Datum: Četvrtak 20.11.2013.

Vreme: 14:30

Indikator: CPI  u Americi

 

Core CPI (MoM)

Prethodna vrednost:  0.1%

Očekivana vrednost:  0.2%

 

CPI (MoM)

Prethodna vrednost:  0.1%

Očekivana vrednost:  -0.1%

CPI se objavljuje mesečno i meri prosečnu promenu  cene korpe potrošačkih dobara i usluga kao što su transport, hrana i medicinska nega. Mesečna promena CPI–a predstavlja stopu inflacije. Jak rast CPI-a u kratkom periodu označava period inflacije i suprotno,  pad obično označava period deflacije.

Veoma je važno razumeti odnos inflacije i kamatnih stopa da bi se shvatilo kako CPI utiče na finansijsko tržište.

Osam puta godišnje centralna banka Amerike održava sastanke kako bi definisala ciljne vrednosti za kratkoročne kamate. Visoke kamatne stope čine kredite skupim. Kada kamatne stope padnu, potrošnja među stanovništvom raste što podstiče ekonomski rast. Menjanjem kamatnih stopa centralne banke pokušavaju da postignu  maksimalnu zaposlenost stabilne cene i održiv rast.

CPI je jedan od najznačajnijih ekonomskih indikatora a veliki broj drugih indikatora kreira svoje vrednosti na bazi CPI-a.

Valutni par EUR/USD

Corelation (CPI/EURUSD)= 0.35

 

Zlato
Corelation (CPI/Gold price)= 0.13

 

Sirova nafta
Corelation (CPI/Crude oil price)= 0.20

Komentar:

Iz prethodnog se može videti da najveći direktan uticaj CPI  ima na kretanje valutnog para EUR/USD. Za sva tri instrumenta korelacija je pozitivna sa tim što je za zlato prilično mala. Generalno gledano to znači da bi pozitivan rezultat trebalo da se pozitivno odrazi na cena ovih instrumenata. Mala korelacija na zlatu dovela je do toga da nakon prethodnog objavljivanja ovog izveštaja cena zlata padne za razliku od ostala dva instrumenta.