Forex je najveće necentralizovano finansijsko tržište na svetu. Forex je internacionalna skraćenica engleskog naziva Foreign Exchange Market. U upotrebi je i skraćenica FX, kao i nazivi Retail Forex ili FX Spot. Forex tržište ima obim trgovine više od tri triliona dolara na dan. Nagli razvoj ovog tržišta počeo je od kada su uvedene slobodno plutajuće valute (free floathing currenciess), a neslućene razmere je dostiglo enormnom primenom internet tehnologije. Forex se odlikuje brzom promenljivošću sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, s tim da se uvek mora imati na umu da su isto tako mogući i veliki gubici. Forex podrazumeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge valute, tako da se na Forex Market-u zapravo trguje valutnim parovima, a najpreciznije to znači da se na ovom tržištu trguje novcem. Inače, vrlo je važno da se Forex odlikuje visokom likvidnošću i volatilnošću, a razlog tome je stepen fluktuacije cena valuta unutar određenog vremenskog perioda. Praktično, u svakom momentu trgovac ima kome da proda, odnosno, od koga da kupi određenu valutu i to u periodu 24 sata dnevno, svakim radnim danom. Forex Market se otvara u ranim jutarnjim časovima u nedelju, a zatvara se u petak, kasno uveče. Pored navedenog, glavni faktori koji su još doprineli spektakularnom rastu Forex tržišta su promenljivost kamatnih stopa, porast korporativnog učešća, razvoj globalnog komunikacijskog sistema, razvoj kompjuterskih tehnologija itd. Glavni akteri na Forex-u su komercijalne i investicione banke, investicioni fondovi i velike korporacije, a sve više je i trejdera individualaca koji trguju na ovom tržištu. Forex tržište kao osnovnu svetsku valutu koristi američki dolar, mada su sve više u upotrebi evro i japanski jen. Ove dve valute su ujedno i najtrgovanije, a pored njih su tu još i britanska funta, kanadski dolar, švajcarski franak i australijski dolar.

Osim valutnih parova na Forex-u se trguje i drugim investicionim instrumentima kao što su nafta, plemeniti metali, deonice velikih kompanija i sl. U tom smislu su na međubankarskom tržištu glavni poslovi međunarodne transakcije, što za posledicu ima globalno takmičenje u valutnim kursevima. Važna je činjenica, da bez obzira na brz razvoj koji je evidentan, kao i omasovljavanje ovog vida trgovine, banke i dalje imaju dominantnu ulogu na polju koje predstavlja Forex. Vrednost valuta na tržištu određuje funkcija trenutne ponude i potražnje, što potvrđuje činjenicu da se Forex trgovina odvija u skladu sa spoljno-ekonomskim odnosima među državama, gde je najveći uticaj centralnih banaka. Kroz istoriju se zna da su najvažniji događaji koji su doprineli omasovljavanju Forex trgovine, oni iz globalno-finansijskog domena, poput potpisivanja Bretton Woods sporazuma, formiranja Međunarodnog monetarnog fonda (IMF), stvaranje deviznih rezervi, formiranje Evropske monetarne unije i Evropskog monetarnog fonda, uvođenje evra kao valute i tome slično. Svakako treba istaći da se forex trgovina ranije odvijala isključivo unutar međubankarskog sektora, ali zahvaljujući internetu i unapređenju finansijskog sektora u globalnom smislu, postala je dostupna širokom auditorijumu. Forex, dakle, ima sve elemente savremenog poslovanja sa tendencijom daljeg razvoja. Inače, osnovne karakteristike koje ima forex trgovina ogledaju se u povećanoj osetljivosti na veliki broj faktora koji se stalno menjaju, pristupačnosti za sve trejdere (za velike i male investitore), garantovanom količinom i likvidnošću glavnih valuta, radno vreme 24/5, a kao najvažnije je ekstremno velika produktivnost u odnosu na sva druga tržišta. Praktično, ni jedno tržište na svetu se ne može porediti u pogledu mogućeg ostvarenja profita koji ima Forex.