Forex trgovina se ubrzano razvijala u poslednjim decenijama, a posebno od uvođenja slobodno plutajućih valuta. Naime, od 1978. godine, od strane Međunarodnog monetarnog fonda, ovlašćena je fleksibilnost valuta (free-floating currencies) što znači da valutom može trgovati bilo ko i da njenu vrednost određuje funkcija trenutne ponude i potražnje na tržištu. Forex trgovina se razvijala uporedo sa napretkom društva, spoljno-ekonomskih odnosa među državama i dr., a kao najvažniji događaji koji su doprineli omasovljavanju ovog vida trgovine su: potpisivanje Bretton Woods sporazuma, formiranje međunarodnog monetarnog fonda (IMF), stvaranje deviznih rezervi, formiranje Evropske monetarne unije i Evropskog monetarnog fonda, kao i uvođenje evra kao valute.

Forex trgovina kakvu danas imamo posebno je dobila na svom omasovljavanju i popularnosti zahvaljujući informatičkoj tehnologiji koja je nesumnjivo unapredila i ovaj značajan sektor poput mnogih društvenih aktivnosti. Posebno treba istaći činjenicu da je forex trgovina, koja se ranije odvijala unutar međubankarskog sektora, zahvaljujući internet komunikaciji i unapređenju flobalnog finansijskog sektora postala dostupna svima koji barataju kompjuterom i imaju investitorske ambicije. Praktično, forex trgovina ima sve elemente savremenog poslovanja sa tendecijom da u korak prati inovatorske projekte. Osnovne osobine koje ima forex trgovina se ogledaju u sledećem: povećana osetljivost na veliki broj faktora koji se stalno menjaju, pristupačnost za sve trejdere (glavne valute i mnogi drugi investicioni instrumenti), garantovana količina i likvidnost glavnih valuta, non-stop radno vreme, što je posledica mogućnosti trgovanja raznim valutama, kao i ekstremno velika produktivnost u odnosu na druga tržišta i sl.

Forex trgovina, u suštini predstavlja trgovinu novcem, s tim da je karakteriše istovremena kupovina jedne valute i prodaja druge valute na tržištu. To, u praktičnom smislu, znači da forex trgovina podrazumeva trgovanje valutnim parovima. Svi valutni parovi sadrže osnovnu valutu valutnog para (to je prva valuta u paru) i brojnu valutu (to je druga valuta u paru), s tim da se forex trgovina odvija u odnosu na američki dolar, koji se naziva glavna ili osnovna valuta. Trgovanje na Forex Market-u se obavlja posredstvom brokera, slično kao na bilo kojoj berzi. Forex trgovina je investiranje gde je osnovni investicioni instrument novac, s tim da ne postoji fizičko mesto na kome se trgovina obavlja, poput npr. Njujorške berze (New York Stock Exchange) i sl. Forex tržište nema fizičku lokaciju (sedište), a ni centar razmene. Zato se forex trgovina obavlja po principu necentralizovanog tržišta, dok je vrednost valuta i odnos valutnih parova odraz stanja privrede zemalja i regiona koje poseduju određene valute. Prema tome, bez obzira na faktičko stanje vrednosti valuta u smislu jačanja ili slabljenja određene valute, za forex trgovanje je od vitalnog značaja promenljivost cena valute u odnosu na druge valute na tržištu. To je u osnovi bitan element na osnovu koga se zasniva funkcionisane forex trgovine. Osim toga, fleksibilnost valuta sukcesivno obezbeđuje likvidnost i volatilnost tržišta, koja na momente podstiče veliku pokretljivost tržišta. Shodno činjenici da je samo tržište valuta izuzetno osetljivo na sve promene koje su ekonomsko-političke prirode, kao i na sva bitna dešavanja u svetu, visoka volatilnost može biti česta pojava što dovodi do velikih oscilacija u kretanju cena, a samim tim pruža priliku za ostvarenje velikih profita. Ovo se posebno odnosi na kretanje vrednosti glavnih valuta, koje su ujedno najzastupljenije na međunarodnom finansijskom tržištu, pa je razumljivo i to što se u većini slučajeva na njima i oslanja dobrim delom celokupna forex trgovina.