Sa stanovišta mikroekonomije, osnovni ekonomski principi su ekonomičnost, produktivnost i rentabilnost. Ekonomičnost ima za cilj da se ostvari određena proizvodnja ili usluga uz što manje troškove. Ona predstavlja odnos između proizvodnje i troškova za njeno ostvarenje. Može se meriti vrednosno i naturalno. Produktivnost nam govori koliko je rada utrošeno za stvaranje nekog proizvoda. Ona je veoma značajan pokazatelj uspešnosti poslovanja i zbog toga predstavlja predmet konstantnog praćenja i pronalaženja načina za unapređivanje. Cilj je ostvariti maksimalni rezultat sa minimalnim ulaganjima, koji je moguće postići na 2 načina: povećanjem ukupne mase proizvoda ili povećanjem radnog učinka. Rentabilnost je uspešnost poslovanja. Ona je najširi ekonomski pokazatelj koji teži maksimalnoj dobiti uz što manja ukupno angažovana sredstva. Predstavlja odnos između poslovnog rezultata i uloženog kapitala. Svi ovi ekonomski principi su međusobno povezani i svako uspešno poslovanje podrazumeva njihovo poštovanje i primenu u praksi.

Ako posmatramo makroekonomiju, koja proučava ukupno delovanje privrede, osnovni ekonomski principi se definišu na drugačiji način. Brojni ekonomisti su se bavili problemom utvrđivanja osnovnih ekonomskih principa, ali nijedno rešenje nije toliko prihvaćeno kao ono koje je dao harvardski ekonomista Gregori Mankju. Po njemu postoji 10 principa ekonomije, a grupišu se u tri osnovne celine:

Kako pojedinci donose odluke?

  1. Ljudi se suočavaju sa izborom (trade-off). Da bismo dobili ono što nam je potrebno najčešće se odričemo nečeg drugog.
  2. Trošak nečega je ono što ste spremni da za njega zamenite. Uključuje propuštenu dobit od alternativne aktivnosti.
  3. Racionalni ljudi razmišljaju na osnovu marginalnih promena.
  4. Ljudi reaguju na podsticaje. Odluke donosimo tako što upoređujemo troškove i koristi i biramo aktivnosti koje nam donose veću korist

Kako pojedinci utiču jedni na druge?

  1. Razmenom (trgovinom) se može obezbediti poboljšanje položaja svima.
  2. Tržište je, po pravilu, dobar način organizovanja privredne aktivnosti. Kroz istoriju je pokazalo svoju nadmoć nad centralno-planskim privredama. Osnovni instrument koji usmerava ekonomske aktivnosti na tržištu su cene.
  3. Država može ponekad unaprediti rezultate tržišta (npr. u suzbijanju monopola ili eksternalija poslovanja)

Kako funkcioniše privreda kao celina?

  1. Životni standard jedne zemlje zavisi od njene sposobnosti da proizvodi dobra i usluge.
  2. Cene rastu kada država štampa previše novca (inflacija).
  3. Društvo se na kratak rok suočava sa izborom između inflacije i nezaposlenosti.

Ovako klasifikovani, ekonomski principi nam pomažu da bolje shvatimo svet u kome živimo. Olakšavaju svakom pojedincu da postane aktivni učesnik u privrednom životu, ukoliko to odabere. Jedan od profitabilnijih načina da se uključite u globalnu tržišnu utakmicu je trgovina na forexu. Forex je devizno tržište na kome se trguje različitim svetskim valutama. To međubankarsko tržište formirano je 1971. kada se sa fiksnih deviznih kurseva u međunarodnoj trgovini prešlo na plutajuće devizne kurseve. Zahvaljujući neverovatnom obimu i fluidnosti, forex je danas najveće i najznačajnije finansijsko tržište na svetu. Da se oprobate na ovom tržištu pomoći će vam Fortrade, svojim brojnim alatima, besplatnim webinarima, najmodernijim platformama. Koristeći osnovne ekonomske principe, svojim tehničkim i fundamentalnim analizama na dnevnom nivou, Fortrade vam omogućava da postanete uspešan trejder na ovom tržištu.

Interesuje Vas ekonomija? Pogledajte naš ekonomski kalendar i uvek budite u toku sa aktuelnim dešavanjima!