• Otvorite demo nalog za trgovanje sa 100.000 virtuelnih sredstava. Jednostavno, sigurno i 100% bez rizika!
  Preuzmite Fortrade Pro Trader za iOS
  Fortrade
  Trgujte CFD-ima online
  Preuzmite Fortrade Pro Trader za ANDROID
  Fortrade
  Trgujte CFD-ima online
 • Hartije od vrednosti

  ///Hartije od vrednosti

  Hartije od vrednosti

  Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U užem smislu, hartije od vrednosti su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovu grupu spadaju akcije, obveznice, opcije, derivati i tako dalje. Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana. One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima. U širem smislu, hartijama od vrednosti pripadaju i instrumenti kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice, skladišnice, konosmani i slično. Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština, i drugo pravno lice. Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva odnosno da ispuni tri uslova:

  • da je u pisanoj formi
  • da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće imovinsko) pravo
  • da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartija od vrednosti

  U savremenom prometu, hartije od vrednosti mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično. Svaka hartija od vrednosti mora da sadrži pet elemenata: oznaku vrste, naziv i sedište njenog izdavaoca, tačno utvrđenu obavezu izdavača, mesto, datum i serijski broj izdavanja, potpis izdavaoca hartije od vrednosti. Prema načinu određivanja korisnika hartije razlikuju se hartije na ime, hartije od vrednosti po naredbi i hartije od vrednosti na donosioca. Kod hartija na ime korisnik isprave je izričito naveden po imenu, s tim što je isključeno prenošenje takve hartije putem indosamenta. Kod hartija od vrednosti po naredbi kao imalac prava pojavljuje se neko lice izričito označeno u samoj ispravi, ali je tom licu istovremeno data mogućnost da svojom naredbom odredi neko treće lice kao korisnika isprave. Kada su u pitanju hartije od vrednosti na donosioca, kod njih imalac prava tj. korisnik nije imenovan izričito, tako da se svaki imalac takve isprave smatra korisnikom hartije. Hartije na donosioca prenose se najlakše od svih hartija od vrednosti.

  Predmet javne ponude na organizovanom tržištu mogu biti sledeće hartije od vrednosti:

  1. akcije – hartije od vrednosti koje glase na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva;
  2. dužničke hartije od vrednosti;
  3. varanti – hartije od vrednosti koje imaocu daju pravo na kupovinu, odnosno prodaju hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, određenog dana, odnosno u određenom periodu, po unapred određenoj ili odredivoj ceni;
  4. depozitne potvrde – hartije od vrednosti koje izdaju banke koje poseduju inostrane akcije ili obveznice deponovane kod banke u inostranstvu, a koje predstavljaju domaći ekvivalent inostranih akcija ili obveznica, odnosno sadrže istovetna prava i obaveze, kao i inostrane hartije od vrednosti na koje se odnose.

  Trgovina hartijama od vrednosti obavlja se na berzi. Ukoliko se opredelite da trgujete hartijama od vrednosti, akcijama ili obveznicama, neophodno je da kontaktirate brokersko-dilersko društvo, člana Beogradske berze i da zaključite ugovor o posredovanju. Predmet javne ponude na organizovanom tržištu mogu biti i druge hartije od vrednosti, odnosno finansijski instrumenti koje se utvrđuju u skladu sa ovim zakonom i aktom Komisije.

  2016-02-23T17:03:38+00:00

  Leave A Comment