FXLider daje CFD trgovanje na terminske ugovore. Svi terminski ugovori imaju dospeća. Da bi smo dozvolili kontinuirano trgovanje za naše cenjene trejdere, FXLider menja dospeli ugovor sa novim ugovorom i novom cenom pre dospeća svakog terminskog ugovora.

CFD Rollover Datumi / Vreme:

Symbol Current Contract Rollover date Next Contract
NIKKEI225 Jun 2017 (SSIM7) 04-Jun-17 Sep 2017 (SSIU7)
S&P500 Jun 2017 (ESM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (ESU7)
NASDAQ100 Jun 2017 (NQM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (NQU7)
DJ30 Jun 2017 (YMM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (YMU7)
CAC40 Jun 2017 (FCEM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (FCEN7)
DAX30 Jun 2017 (FDXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FDXU7)
FTSE100 Jun 2017 (FFIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FFIU7)
IBEX35 Jun 2017 (MFXIM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (MFXIN7)
RUSSELL2000 Jun 2017 (TFM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (TFU7)
DJEURO50 Jun 2017 (FESXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FESXU7)
FTSEMIB Jun 2017 (SPMIBH7) 11-Jun-17 Sep 2017 (SPMIBU7)
ASX200 Jun 2017 (APM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (APU7)
OMX30 Jun 2017 (OMXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (OMXN7)
SMI Jun 2017 (FSMIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FSMIU7)
AEX25 Jun 2017 (AEXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (AEXN7)
CrudeOIL Jul 2017 (CLN7) 18-Jun-17 Aug 2017 (CLQ7)
Dollar Index Jun 2017 (DXM7) 18-Jun-17 Sep 2017 (DXU7)
Brent Oil Aug 2017 (LCOQ7) 25-Jun-17 Sep 2017 (LCOU7)
Natural Gas Jul 2017 (NGN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (NGQ7)
Heating Oil Jul 2017 (HON7) 25-Jun-17 Aug 2017 (HOQ7)
Gasoline Jul 2017 (RBN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (RBQ7)
Corn Jul 2017 (ZCN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZCU7)
Soybeans Jul 2017 (ZSN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (ZSQ7)
Wheat Jul 2017 (ZWN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZWU7)
Sugar no.11 Jul 2017 (SBN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (SBV7)
Platinum Jul 2017 (PLN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (PLV7)
Copper Jul 2017 (HGN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (HGU7)
HSI Jun 2017 (HSIVM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (HSIVN7)
CNA50 Jun 2017 (CNM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (CNN7)
  • Ako ima značajne razlike u ceni između ugovora, prilagodiće se prema kamati na Vašem nalogu, tako da ako postoji razlika u ceni to neće uticati na profit i gubitak. Na taj način neće biti značajnog uticaja na neto profit ili gubitak.
  • Svi trejderi koji otvore CFD naloge u vreme dospeća će videti prilagođavanje cene kao kredit ili debit. Pored toga, sve postojeće uslovne naloge (stop ili limt) koji će se aktivirati početkom novog trgovanja će se izvršiti po novoj tržišnoj ceni.
  • Svi trejderi koji ne žele da se izlože prilagođavanju cena mogu da zatvore svoje naloge pre datuma dospeća i otvoriti nove nakon toga.
  • Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o CFD i Forex trgovanju.