Proizvodi za trgovanje

/Proizvodi za trgovanje
Proizvodi za trgovanje 2018-05-14T12:36:28+00:00

Forex – Valutni parovi

Trgovanjem sa valutnim parovima imate pristup za preko 60 valutnih parova, uključujući sve stabilnije i ‘’veće’’ valutne parove poput EUR/USD (Euro Zone/United States), te one ukrštajuće valute poput EUR/GBP (Euro Zone/United Kingdom) i tzv. ‘’Egzotične parove’’ poput USD/HKD (US Dollar/Hong Kong Dollar). Za razliku od drugih finansijskih tržišta, forex trgovanje može biti profitabilno kada cijena raste (bullish market condition) i kada cijena opada (bearish market condition). Razlog ovome jeste jer klijenti imaju opcije da otvore kupovnu ili prodajnu poziciju u zavisnosti od toga da li smatraju hoće li cijena finansijskog instrumenta rasti ili padati.

CFD na zlato

Iskoristite kretanje cijena na zlato i zaradite zajedno sa nama. Sa Fortrade-om možete kupovati ili prodavati CFD-ove na svim plemenitim metalima, uključujući platinu, bakar, srebro i naravno zlato, koje predstavlja najtrgovaniji plemeniti metal u svijetu trgovanja. CFD na zlato, kao i cijena zlata je generalno smatrana više podložnom promjeni nego cijene na drugim plemenitim metalima, i kao takva privlači daleko veću pažnju od strane mnogih investitora.

CFD-ovi na naftu

Trgujte sa širokim spektrom CFD-ova na energente od West Texas Intermediate (WTI), Brent Crude, i više. Ovi lideri na tržištu su poznati po svojoj izvanrednoj volatilnosti i konstantnoj likvidnosti, što nudi visok povrat za kompenzaciju za njihove nivoe rizika koji su viši od prosjeka. Nafta je poznata i kao ‘’Crno zlato’’ zbog svoje ogromne važnosti za globalnu ekonomiju.

CFD – ovi na poljoprivredne proizvode

Sa Fortrade-om možete napraviti raznolik portfolio finansijskih instrumenata utemeljenih na poljoprivrednim proizvodima. U ponudi imamo CFD-ove na žitarice poput pšenice, kukuruza te sirovina poput šećera i pamuka. Spomenuti proizvodi jesu jedni od najtrgovanijih na svijetu, i igraju veoma važnu ulogu u današnjoj globalnoj ekonomiji. I, pošto su i sami subjekti promjene u cijenama, to znači samo jedno – da se može zaraditi na njima kao takvima uz izuzetno male početne investicije.

CFD-ovi na berzanske indekse

Na Fortrade-u možemo trgovati sa CFD-ovima USA 500, USA 30, UK 100 (UK), GER 30 (Njemačka), JAPAN 225 (Japan) i druge vodeće indekse. Naši CFD-ovi na indekse pružaju Vam priliku da zaradite od vodećih industrijskih sektora ili marketa u cjelini, u odnosu na klasičnu berzu gdje vi zarađujete od individualne dionice. Vrijeme za trgovanje CFD-ovima je u skladu sa vremenom trgovanja na svim berzama, od SAD-a, Velike Britanije, Evrope i Azije.

CFD-ovi na dionice

Sa Fortrade-om, možete trgovati na stotinama dionica svih velikih i najuticajnijih kompanija u SAD-u (na NYSE, NASDAQ) i Evropi (na Londonskoj i Frankfurtskoj berzi, Euronext-u itd.). Bez obzira da li smatrate da li će cijena porasti ili opasti, dionice CFD-ovima Vam dopuštaju da zaradite na promjenama na pojedinačnim cijenama dionica, veoma brzo i efikasno.

Uslovi trgovanja

Ovde možete da pogledate sve uslove trgovanja za pojedinačne investicione instrumente kojima možete da trgujene na platformama Fortrade-a. Želimo Vam uspešno i profitabilno trgovanje!

ECN uslovi trgovanja

Ovde možete da pogledate ECN uslove trgovanja za pojedinačne investicione instrumente kojima možete da trgujene na platformama Fortrade-a. Želimo Vam uspešno i profitabilno trgovanje!

Rollover datumi

Fortrade daje CFD trgovanje na terminske ugovore. Svi terminski ugovori imaju dospeća. Da bi smo dozvolili kontinuirano trgovanje za naše cenjene trejdere, Fortrade menja dospeli ugovor sa novim ugovorom i novom cenom pre dospeća svakog terminskog ugovora.

Zakoračite u svet trgovanja i počnite da zarađujete na najvećem tržištu na svetu!