FXLider mundëson tregtimin me CFD. Të gjitha kontratat e caktuara janë me afat maturimi. Në mënyrë që të lejojë tregtinë e vazhdueshme të tregtarëve tanë , FXLider rinovon kontratën e skaduar me një kontratë të re dhe me një çmim të ri para skadimit të çdo kontrate të të ardhurave CFD.

CFD ROLLOVER DATAT /KOHA:

INSTRUMENT CURRENT CONTRACT ROLLOVER DATE (SUNDAY) NEXT CONTRACT
CAC 40 Feb 2017 (FCEG7) 12-Feb-17 Mar 2017 (FCEH7)
IBEX35 Feb 2017 (MFXIG7) 12-Feb-17 Mar 2017 (MFXIH7)
OMX30 Feb 2017 (OMXG7) 12-Feb-17 Mar 2017 (OMXH7)
DOLLAR INDEX Mar 2017 (DXH7) 12-Feb-17 Jun 2017 (DXM7)
AEX Feb 2017 (AEXG7) 12-Feb-17 Mar 2017 (AEXH7)
Crude Oil Mar 2017 (CLH7) 19-Feb-17 Apr 2017 (CLI7)
Natural Gas Mar 2017 (NGH7) 19-Feb-17 Apr 2017 (NGJ7)
Cotton no. 2 Mar 2017 (CTH7) 19-Feb-17 May 2017 (CTK7)
Brent Oil Apr 2017 (LCOJ7) 26-Feb-17 May 2017 (LCOK7)
Gasoline Mar 2017 (RBH7) 26-Feb-17 Apr 2017 (RBJ7)
Heating Oil Mar 2017 (HOH7) 26-Feb-17 Apr 2017 (HOJ7)
Wheat Mar 2017 (ZWH7) 26-Feb-17 May 2017 (ZWK7)
Soybeans Mar 2017 (ZSH7) 26-Feb-17 May 2017 (ZSK7)
Corn Mar 2017 (ZCH7) 26-Feb-17 May 2017 (ZCK7)
Sugar no.11 Mar 2017 (SBH7) 26-Feb-17 May 2017 (SBK7)
Copper Mar 2017 (HGH7) 26-Feb-17 May 2017 (HGK7)
Palladium Mar 2017 (PAH7) 26-Feb-17 Jun 2017 (PAM7)
HSI Feb 2017 (HSIVG7) 26-Feb-17 Mar 2017 (HSIVH7)
China A50 Feb 2017 (CNG7) 26-Feb-17 Mar 2017 (CNH7)
5 Year US T-Note Mar 2017 (FVH7) 26-Feb-17 Jun 2017 (FVM7)
10 Year US T-Note Mar 2017 (TYH7) 26-Feb-17 Jun 2017 (TYM7)
30 Year US T-Bond Mar 2017 (USH7) 26-Feb-17 Jun 2017 (USM7)
  • Nëse ka ndryshime të rëndësishme në çmimin ndërmjet kontratave kjo rregullohet në drejtim të interesit në llogarinë tuaj, kështu që nëse ka një ndryshim në çmimnuk do të ndikojë në fitim dhe humbje. Në këtë mënyrë nuk do të ketë ndikim të rëndësishëm në fitimin ose humbjen neto.
  • Të gjithë tregtarët që do të hapin llogari CFD në kohën e maturimit, do të shohin rregullim të çmimeve si kredi ose debi. Përveç kësaj, të gjitha urdhërat ekzistuese të kushtëzuara (të ndaluar ose kufizuar) për t’u aktivizuar në fillim të një tregtimi të ri do të kryhen nën çmimet e reja të tregut.
  • Të gjithë tregtarët të cilët nuk duan të jenë të ekspozuar ndaj rregullimit të çmimeve mund të mbyllin llogarinë para afatit, dhe pastaj të hapin një të re.
  • Mos hezitoni të na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me Forex dhe tregtinë CFD.