FXLider mundëson tregtimin me CFD. Të gjitha kontratat e caktuara janë me afat maturimi. Në mënyrë që të lejojë tregtinë e vazhdueshme të tregtarëve tanë , FXLider rinovon kontratën e skaduar me një kontratë të re dhe me një çmim të ri para skadimit të çdo kontrate të të ardhurave CFD.

CFD ROLLOVER DATAT /KOHA:

Symbol Current Contract Rollover date Next Contract
NIKKEI225 Jun 2017 (SSIM7) 04-Jun-17 Sep 2017 (SSIU7)
S&P500 Jun 2017 (ESM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (ESU7)
NASDAQ100 Jun 2017 (NQM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (NQU7)
DJ30 Jun 2017 (YMM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (YMU7)
CAC40 Jun 2017 (FCEM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (FCEN7)
DAX30 Jun 2017 (FDXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FDXU7)
FTSE100 Jun 2017 (FFIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FFIU7)
IBEX35 Jun 2017 (MFXIM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (MFXIN7)
RUSSELL2000 Jun 2017 (TFM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (TFU7)
DJEURO50 Jun 2017 (FESXM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FESXU7)
FTSEMIB Jun 2017 (SPMIBH7) 11-Jun-17 Sep 2017 (SPMIBU7)
ASX200 Jun 2017 (APM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (APU7)
OMX30 Jun 2017 (OMXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (OMXN7)
SMI Jun 2017 (FSMIM7) 11-Jun-17 Sep 2017 (FSMIU7)
AEX25 Jun 2017 (AEXM7) 11-Jun-17 Jul 2017 (AEXN7)
CrudeOIL Jul 2017 (CLN7) 18-Jun-17 Aug 2017 (CLQ7)
Dollar Index Jun 2017 (DXM7) 18-Jun-17 Sep 2017 (DXU7)
Brent Oil Aug 2017 (LCOQ7) 25-Jun-17 Sep 2017 (LCOU7)
Natural Gas Jul 2017 (NGN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (NGQ7)
Heating Oil Jul 2017 (HON7) 25-Jun-17 Aug 2017 (HOQ7)
Gasoline Jul 2017 (RBN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (RBQ7)
Corn Jul 2017 (ZCN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZCU7)
Soybeans Jul 2017 (ZSN7) 25-Jun-17 Aug 2017 (ZSQ7)
Wheat Jul 2017 (ZWN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (ZWU7)
Sugar no.11 Jul 2017 (SBN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (SBV7)
Platinum Jul 2017 (PLN7) 25-Jun-17 Oct 2017 (PLV7)
Copper Jul 2017 (HGN7) 25-Jun-17 Sep 2017 (HGU7)
HSI Jun 2017 (HSIVM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (HSIVN7)
CNA50 Jun 2017 (CNM7) 25-Jun-17 Jul 2017 (CNN7)
  • Nëse ka ndryshime të rëndësishme në çmimin ndërmjet kontratave kjo rregullohet në drejtim të interesit në llogarinë tuaj, kështu që nëse ka një ndryshim në çmimnuk do të ndikojë në fitim dhe humbje. Në këtë mënyrë nuk do të ketë ndikim të rëndësishëm në fitimin ose humbjen neto.
  • Të gjithë tregtarët që do të hapin llogari CFD në kohën e maturimit, do të shohin rregullim të çmimeve si kredi ose debi. Përveç kësaj, të gjitha urdhërat ekzistuese të kushtëzuara (të ndaluar ose kufizuar) për t’u aktivizuar në fillim të një tregtimi të ri do të kryhen nën çmimet e reja të tregut.
  • Të gjithë tregtarët të cilët nuk duan të jenë të ekspozuar ndaj rregullimit të çmimeve mund të mbyllin llogarinë para afatit, dhe pastaj të hapin një të re.
  • Mos hezitoni të na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me Forex dhe tregtinë CFD.