FXLider mundëson tregtimin me CFD. Të gjitha kontratat e caktuara janë me afat maturimi. Në mënyrë që të lejojë tregtinë e vazhdueshme të tregtarëve tanë , FXLider rinovon kontratën e skaduar me një kontratë të re dhe me një çmim të ri para skadimit të çdo kontrate të të ardhurave CFD.

CFD ROLLOVER DATAT /KOHA:

Symbol Current Contract Rollover date Next Contract
CrudeOIL Nov 2017 (CLX7) 15-Oct-17 Dec 2017 (CLZ7)
CAC 40 Oct 2017 (FCEV7) 15-Oct-17 Nov 2017 (FCEX7)
IBEX35 Oct 2017 (MFXIV7) 15-Oct-17 Nov 2017 (MFXIX7)
AEX Oct 2017 (AEXV7) 15-Oct-17 Nov 2017 (AEXX7)
Brent_OIL Dec 2017 (LCOZ7) 29-Oct-17 Jan 2017 (LCOF8)
Natural Gas Nov 2017 (NGX7) 29-Oct-17 Jan 2017 (NGF8)
Heating Oil Nov 2017 (RBX7) 29-Oct-17 Dec 2017 (HOZ7)
Gasoline Nov 2017 (NGX7) 29-Oct-17 Dec 2017 (RBZ7)
Soybeans Nov 2017 (ZSX7) 29-Oct-17 Jan 2018 (ZSF8)
HSI Oct 2017 (HSIV7) 29-Oct-17 Dec 2017 (HSIZ7)
China A50 Oct 2017 (CNV7) 29-Oct-17 Nov 2017 (CNX7)
  • Nëse ka ndryshime të rëndësishme në çmimin ndërmjet kontratave kjo rregullohet në drejtim të interesit në llogarinë tuaj, kështu që nëse ka një ndryshim në çmimnuk do të ndikojë në fitim dhe humbje. Në këtë mënyrë nuk do të ketë ndikim të rëndësishëm në fitimin ose humbjen neto.
  • Të gjithë tregtarët që do të hapin llogari CFD në kohën e maturimit, do të shohin rregullim të çmimeve si kredi ose debi. Përveç kësaj, të gjitha urdhërat ekzistuese të kushtëzuara (të ndaluar ose kufizuar) për t’u aktivizuar në fillim të një tregtimi të ri do të kryhen nën çmimet e reja të tregut.
  • Të gjithë tregtarët të cilët nuk duan të jenë të ekspozuar ndaj rregullimit të çmimeve mund të mbyllin llogarinë para afatit, dhe pastaj të hapin një të re.
  • Mos hezitoni të na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me Forex dhe tregtinë CFD.